"shredded" translation into Dutch

EN

"shredded" in Dutch

volume_up
shredded cheese {noun}
EN

shredded {adjective}

volume_up
It was carrying 2 200 tonnes of shredded car waste from Cork in the south-west of Ireland to Lübeck in Germany.
Het vervoerde 2200 ton versnipperd autoafval van Cork, in het zuidwesten van Ierland, naar Lübeck in Duitsland.
So the chips are candied, the ground beef is made from chocolate, and the cheese is made from a shredded mango sorbet that gets shredded into liquid nitrogen to look like cheese.
De chips worden gesuikerd, het vlees is gemaakt van chocolade, en de kaas is gemaakt van mangosorbet die versnipperd wordt in vloeibare stikstof om eruit te zien als kaas.

Context sentences for "shredded" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSome people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.
Sommige mensen verscheurden de helft van het papier, zodat er nog wat bewijs was.
EnglishThey then shredded the cardboard and sold it to equestrian centers as horse bedding.
Vervolgens versnipperden ze het karton en verkochten het aan maneges als bodembedekking in de stal.
EnglishAnd many of the agents shredded as many of the documents as they could and left them behind in piles.
Vele agenten vernietigden zoveel mogelijk documenten en lieten ze op hopen achter.
EnglishMr President, nine million cars are shredded and scrapped every year in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, waarde collega's, elk jaar gaan er negen miljoen auto's naar de schroothoop.
EnglishThis is a dish called crispy shredded beef, which has a lot of crisp, a lot of shred, and not a lot of beef.
Een gerecht met de naam "krokante rundsreepjes" dat erg krokant is, veel reepjes heeft, maar niet veel rund.
EnglishIt was carrying 2 200 tonnes of shredded car waste from Cork in the south-west of Ireland to Lübeck in Germany.
Het vervoerde 2200 ton versnipperd autoafval van Cork, in het zuidwesten van Ierland, naar Lübeck in Duitsland.
EnglishAnd what looks like two big heaps of leaves, is actually two single leaves that get shredded up by the harsh desert conditions over time.
En wat lijkt op twee grote hopen bladeren, zijn het eigenlijk twee enkelvoudige bladeren.
EnglishSome people shredded the whole sheet of paper.
EnglishSome people shredded everything, went out of the room, and paid themselves from the bowl of money that had over 100 dollars.
Sommigen verscheurden alles, liepen het lokaal uit en betaalden zichzelf uit de kom waarin meer dan 100 dollar zaten.
English100, 000 national standards and labelling laws, 60 million customs and tax formalities have been shredded and binned.
Honderdduizend nationale normen en etiketteringsvoorschriften en zestig miljoen douane- en belastingformaliteiten zijn geschrapt.
EnglishA third of the people we passed it to, they shredded it, they came to us and said, "Mr. ~~~ Experimenter, I solved X problems.
Een derde van de mensen verscheurde het vel, kwamen naar ons en zeiden: "Meneer de onderzoeker, ik heb X vragen beantwoord.
EnglishThen they shredded it.
EnglishSo the chips are candied, the ground beef is made from chocolate, and the cheese is made from a shredded mango sorbet that gets shredded into liquid nitrogen to look like cheese.
De chips worden gesuikerd, het vlees is gemaakt van chocolade, en de kaas is gemaakt van mangosorbet die versnipperd wordt in vloeibare stikstof om eruit te zien als kaas.

Synonyms (English) for "shredded":

shredded
shred