"shrimp" translation into Dutch

EN

"shrimp" in Dutch

NL
volume_up
shrimp and grits {pl}
EN

shrimp {noun}

volume_up
1. ichthyology
shrimp (also: prawn)
And I think this is actually a shrimp that's releasing its bioluminescent chemicals into the water.
Ik denk dat dit een garnaal is die haar bioluminescente chemische stoffen in het water afgeeft.
Firstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
Ten eerste omdat zij betrekking heeft op bestanden waaraan Mozambique rijk is: garnaal en tonijn.
And all of it was coming from this: shrimp farms.
En dit alles komt van deze garnaal boederij.

Context sentences for "shrimp" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere are hundreds of shrimp boats employed to drag booms instead of nets.
Er worden honderden garnaalboten gebruikt om barrières te slepen in plaats van netten.
EnglishSo, mantis shrimp come in two varieties: there are spearers and smashers.
Bidsprinkhaankreeften zijn er in twee soorten: de spietsers en de knallers.
EnglishBut we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.
Maar een eet-zoveel-je-wilt-garnalenbuffet wordt nooit milieuvriendelijk.
EnglishOn that point, I should also like to call once more for particular attention to the shrimp sector.
Op dat punt wil ik ook weer bijzondere aandacht vragen voor de garnalensector.
EnglishOnly 63 % of shrimp vessel capacity is taken, and 0 % of dredger capacity.
Bij de garnalenvangst wordt slechts 63% benut, en bij de trawlers komen we niet verder dan 0%.
EnglishIn reality, there is a sub-plot, primarily in shrimp-fishing.
In de praktijk is er vooral behoefte aan meer informatie over de garnalenvisserij.
EnglishAnd this just drags over the bottom, in this case to catch shrimp.
En dit sleept gewoon over de bodem, in dit geval om garnalen te vangen.
EnglishAnd mantis shrimp are officially the fastest measured feeding strike of any animal system.
De bidsprinkhaankreeft heeft officieel de snelste jacht-slagsnelheid van alle dierensystemen.
EnglishIn fact, a locust is a "shrimp" of the land, and it would make very good into our diet.
Een sprinkhaan is eigenlijk de garnaal van het land, en hij zou erg goed in ons voedselpatroon passen.
EnglishFirstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
Ten eerste omdat zij betrekking heeft op bestanden waaraan Mozambique rijk is: garnaal en tonijn.
EnglishAnd I think this is actually a shrimp that's releasing its bioluminescent chemicals into the water.
Ik denk dat dit een garnaal is die haar bioluminescente chemische stoffen in het water afgeeft.
EnglishRecently I was on board a shrimp trawler in Greenland.
Ik was zelf kortgeleden in Groenland, aan boord van een shrimp trawler.
EnglishBL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
BL: Zie je die witte V-vormige vlek op de rug van die garnaal?
EnglishAnd what these shrimp are trying to do is actually harvest the bacteria from the backs of these animals.
En deze garnalen proberen die bacteriën van die dieren te oogsten.
EnglishIn this case, we have a report of an abundance of deepwater shrimp and tuna in this area.
In dit geval hebben we een verslag dat aangeeft dat er op volle zee volop garnalen en tonijn zit in dit gebied.
EnglishYou can see this shrimp is harassing this poor little guy here, and he'll bat it away with his claw.
Je ziet hier hoe deze garnaal dit arme kereltje lastigvalt en hij gaat hem wegmeppen met zijn klauw.
EnglishSo, actually, I started working on what's called the mantis shrimp a few years ago because they make sound.
Enkele jaren geleden begon ik de zogenaamde bidsprinkhaankreeft te bestuderen omdat die geluid produceert.
English" Shrimp and pea risotto with basil and mint. "
" Garnalen met erwtjes en risotto met basillicum en mint. "
EnglishAnd mantis shrimp are called "mantis shrimp" after the praying mantises, which also have a fast feeding appendage.
Bidsprinkhaankreeften krijgen hun naam van de bidsprinkhaan, die ook een snel jacht-aanhangsel heeft.
EnglishNow, the other type of mantis shrimp is the smasher stomatopod, and these guys open up snails for a living.
De andere soort bidsprinkhaankreeft is de knaller-stomatopoda. ~~~ Deze jongens openen slakken voor de kost.

Synonyms (English) for "shrimp":

shrimp