"to shrug the shoulders" translation into Dutch

EN

"to shrug the shoulders" in Dutch

EN

to shrug the shoulders {verb}

volume_up
to shrug the shoulders
de schoulders ophalen

Context sentences for "to shrug the shoulders" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPut the question to the average citizen and he will shrug his shoulders.
Leg de vraag voor aan de gemiddelde burger en deze zal zijn of haar schouders ophalen.
EnglishWe tell very convincing stories, we slightly shrug our shoulders.
We vertellen zeer overtuigende verhalen, maar halen onze schouders op.
Englishto shrug the shoulders
EnglishThe EU must not shrug its shoulders and say " tant pis " if banning the transfer system does irreparable harm to football.
De Europese Unie moet niet haar schouders ophalen en zeggen ' tant pis ' wanneer een verbod op het transfersysteem het voetbal onherstelbare schade zou berokkenen.

Similar translations for "to shrug the shoulders" in Dutch

the article