EN

sights {plural}

volume_up

Context sentences for "sights" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe have in fact set our sights and those of the accession states beyond such a level.
Wij hebben de lat voor onszelf en voor de toetredingslanden namelijk hoger gelegd.
EnglishI think that we need to set our sights slightly lower than this ambitious presentation.
Ik denk dat op die hoogdravende voorstelling van zaken wel wat af te dingen valt.
EnglishAnd the Greens have, in committee, made a practical contribution to adjusting the sights.
De Groenen hebben er in de commissie toe bijgedragen het doel scherp te stellen.
EnglishThey were just beyond our sights.
De aarde heeft altijd beperkingen gehad, ze lagen alleen buiten ons blikveld.
EnglishIn particular, I cannot commend the Council for the way it has lowered its sights.
Met name de verlaging van het ambitieniveau kan ik niet waarderen.
EnglishThat is what Europe must set its sights on in the next couple of years.
Dat is de inzet voor de komende jaren die voor Europa van belang is.
EnglishBut if we always set our sights according to the slowest, we will not make much progress.
Als wij ons altijd op de traagste afstemmen, komen wij niet vooruit.
EnglishHe is quite right in warning of the danger of setting the sights too high.
Hij waarschuwt er terecht voor de lat niet te hoog te leggen.
EnglishBefore it can once again be clearly oriented towards growth, Europe must set its sights on three objectives.
Europa moet zich drie doelen stellen als het wil dat de groei zich echt doorzet.
EnglishI assure the House firmly that Hong Kong will not slip from our sights in the Commission.
Ik verzeker de Vergadering met klem dat wij in de Commissie Hongkong niet uit het oog zullen verliezen.
EnglishWe must take action but, Mr Bonde, we must make sure we do not set our sights on the wrong target.
Er moet dus opgetreden worden, beste mijnheer Bonde, maar zonder het doel voorbij te schieten.
EnglishWe set our sights on traps inflicting absolutely no pain.
Er is naar gestreefd de vangmethoden absoluut humaan te maken.
EnglishWe said both in Committee and in Parliament: let us set our sights a little lower!
Dat hebben wij ook in de Commissie vervoer en in het Parlement gezegd: " We moeten de TEN's iets realistischer benaderen! "
EnglishAnd pretty soon we were seeing sights like this.
We konden toen 5,:,000 baby gavialen terugplaatsen in het wild.
EnglishIn this case I believe it is important for the banks to set their sights far higher and make more rapid progress.
Het lijkt mij belangrijk dat de banken daar aanzienlijk ambitieuzer en sneller aan werken dan nu.
EnglishThe Bert Rutans and Richard Bransons of this world have got this in their sights and I salute them.
De Bert Rutans en Richard Bransons van deze wereld hebben dit binnen handbereik en ik neem mijn pet voor ze af.
EnglishThis is the enemy which your CFSP has in its sights.
Dat is de vijand waar het GBVB tegen is gericht!
EnglishNow, then, we must set our sights higher.
Wij moeten de lat voor onze doelstellingen nu hoger leggen.
EnglishIn this respect all the Member States have already raised their sights and set their national targets accordingly.
Alle lidstaten hebben inmiddels hun ambitieniveau verhoogd en bijpassende nationale doelstellingen geformuleerd.
EnglishDo not just think about your own periods of office, but contrive to raise your sights and look to the future which we ourselves face
Beperk u niet tot uw huidig mandaat, maar durf vooruit te denken en vrijwaar onze toekomst. "

Synonyms (English) for "sight":

sight
sight draft
English