"since then" translation into Dutch

EN

"since then" in Dutch

EN

since then {adverb}

volume_up
since then (also: ever since)
Since then, our relationship has undergone a fast and dynamic development.
Sindsdien heeft onze relatie een snelle en dynamische ontwikkeling doorgemaakt.
Since then, there have been intensive political and technical contacts.
Sindsdien hebben er intensieve politieke en technische contacten plaatsgevonden.
Since then, imprisonment and exile have reduced the opposition to living on scraps.
Sindsdien hebben aanhoudingen en ballingschap de oppositie gedecimeerd.

Context sentences for "since then" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMy question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Mijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
EnglishAnd this has been a smooth progression since the beginning of the genome project.
En dit is een soepele progressie geweest… sinds het begin van het genoomproject.
EnglishOf course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
EnglishThe murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
Het aantal moorden in Europa is met een factor 30 gedaald sinds de Middeleeuwen.
EnglishSince then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
Sindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
EnglishThis problem referred to by the Commission has existed since January of this year.
Het probleem waar de Commissie naar verwijst, bestaat sinds januari laatstleden.
EnglishWe know all too well since 11 September what the implications of that could be.
Wij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
EnglishSince feed costs amount to 60 % of overheads, producers will be heavily squeezed.
Als gevolg hiervan zullen de prijzen onder uitzonderlijk hoge druk komen te staan.
EnglishEver since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
Zolang zij bestaat, heeft zij er alles aan gedaan om die te gronde te richten.
EnglishSince it opened up to the world, Albania has made many positive strides forward.
.Sinds Albanië zich opengesteld heeft, heeft het een lange, positieve weg afgelegd.
EnglishAnd we have developed more than one new type of airplane every year since 1982.
En we hebben sinds 1982 elk jaar meer dan één nieuw type vliegtuig ontwikkeld.
EnglishUnfortunately, that has been the story of all the budgetary procedures since 2000.
Helaas is dat de wijze waarop alle begrotingsprocedures sinds 2000 zijn verlopen.
EnglishThe EU has been pushing for a broad-based round of trade negotiations since 1996.
De Europese Unie heeft sinds 1996 gepleit voor een ruime onderhandelingsronde.
EnglishThe rail transport sector has already lost 500, 000 jobs in Europe since 1985.
De spoorwegsector in de Europese Unie heeft al 500.000 banen verloren sinds 1985.
EnglishMoreover, this Parliament has had a woman president since the 1999 elections.
Sedert de verkiezingen van 1999 is de Voorzitter van het Parlement ook een vrouw.
EnglishSince they deal with the same subject, Question Nos 1 and 2 will be taken together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishSince the ‘ orange revolution ’ Ukraine has been an example of corrupt government.
Na de oranje revolutie is het bestuur in Oekraïne een toonbeeld van corruptie.
EnglishSince 1998, these statistics have also included the area of insurance services.
Sinds 1998 omvatten deze statistieken tevens de sector van de verzekeringsdiensten.
EnglishFrance has maintained a military presence in that country since independence.
Sinds de onafhankelijkheid is Frankrijk nog altijd militair aanwezig in dit land.
EnglishRegulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
Verordening 1017 wordt al sinds de jaren zestig zonder veel aanpassingen toegepast.

Similar translations for "since then" in Dutch

then adverb
then adjective
since conjunction
since preposition