EN

sink {noun}

volume_up
Ze liet me staand in de gootsteen plassen,
And the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink."
De titel voor mijn kookboek zou zijn: "Eten zonder kruimels: De Kunst van het Eten Boven de Gootsteen."

Context sentences for "sink" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFunny, here we go and build a town just the way we like it, and then we go and sink it.
Grappig, we bouwen een stad precies zoals we het willen, en dan laten we het zinken.
EnglishThe risk will be no less if we sink into politically correct indifference.
Het risico wordt niet minder als we wegzinken in politiek correcte onverschilligheid.
EnglishEnlargement gives us the opportunity to sink the foundations of democracy even deeper.
De uitbreiding is een gelegenheid om de democratie meer diepgang te geven.
EnglishThe more often they are recycled, the better they fulfil their carbon sink function.
Hoe vaker zij opnieuw gebruikt worden, hoe beter zij hun koolstofopslagfunctie vervullen.
EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Een reden daarvoor is, is dat deze enorme 'warmtebron' Groenland vanuit het noorden opwarmt.
EnglishKoko once blamed her pet kitten for ripping a sink out of the wall.
Koko beschuldigde ooit haar katje een wasbak uit de muur te hebben getrokken.
EnglishWas it factored in to the calculations that one or other ship might sink?
Houdt men er misschien rekening mee dat het een of andere schip zinkt?
EnglishThe protection of the Baltic Sea should n't really have to sink in EU bureaucracy.
De bescherming van de Oostzee zou niet mogen lijden onder de bureaucratie van de Europese Unie.
EnglishIf either of you make it across that sink hole in front of you, you get the Sloth.
Als jullie over dat drijfzand kunnen komen, kan je 'm krijgen.
EnglishWhatever work you're trying to do now to benefit the world, sink into that, get a full taste of that.
Welk werk je nu ook doet om de wereld te verrijken: ga erin op, ervaar het volledig.
EnglishMeanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
Intussen blijft het project zinken in het bureaucratische moeras.
EnglishWe love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.
Wij houden van uitdagingen, maar als de verwachtingen laag zijn, zullen wij ons daartoe verlagen, geloof me.
EnglishMr President, the motion before us will sink our work without trace.
Mijnheer de Voorzitter, dit voorstel zal ons werk torpederen.
EnglishAnd obviously, it landed in one of these flat, dark regions and it didn't sink out of sight.
(Applaus) Ze is duidelijk geland in een van deze platte, donkere gebieden en ze is niet weggezonken.
EnglishWhat I wanted to avoid was concrete proposals that actually sink.
Ik wilde echter geen concrete voorstellen formuleren waarvan in werkelijkheid niets in huis komt.
EnglishMr Barton has tried to sink any attempt to tighten up the regulations.
Barton probeert elke strengere regulering te torpederen.
EnglishIf you sail under false colours this directive will sink you.
Als je onder valse vlag vaart loop je door deze richtlijn vast.
EnglishWood fibre products are a very precious natural resource and play a role in the carbon sink cycle.
Houtvezelproducten vormen een zeer kostbare natuurlijke hulpbron en spelen een rol in de koolstofcyclus.
EnglishWe need teeth to make the SAVE proposals sink in.
Wij hebben tanden nodig om de SAVE-voorstellen te laten doordringen.
EnglishAn accretion itself is a huge sink of carbon dioxide.
Zo'n aanwas is zelf een enorme verzamelbak van koolstofdioxide.