"sixty-five" translation into Dutch

EN

"sixty-five" in Dutch

EN

sixty-five {numeral}

volume_up
sixty-five

Context sentences for "sixty-five" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSixty-five per cent of the population are farmers, and almost 70 % of them live in rural areas.
65 Procent van de bevolking is landbouwer, en bijna 70 procent woont op het platteland.
EnglishSixty-five per cent of the population work in the agricultural sector, with its antiquated structures and methods.
65 Procent van de bevolking is werkzaam in de agrarische sector, met zijn verouderde structuren en methoden.
EnglishSixty-five million years ago, a very important and catastrophic event changed the course of life on land.
65 miljoen jaar geleden veranderde een zeer belangrijke en catastrofale gebeurtenis de loop van het leven op het land.
EnglishSixty-five of the inhabitants of the global village would have gone to school at some stage of their life, at least for a while.
Van de bewoners van het werelddorp zouden er 65 in een fase van hun leven in ieder geval enige scholing hebben genoten.
EnglishSixty-five billion Turkish lire were allocated by the Turkish treasury for the expedition conducted by this extremist organization.
Uit de Turkse staatskas werd een bedrag van 65 miljard Turkse lira uitgetrokken voor de reis van deze extremistische organisatie.
EnglishOne hundred sixty-five children.
EnglishSixty-five per cent of the entire fishing resources of the EU are to be found in the waters surrounding the British Isles, that is the UK and Ireland.
In de wateren rond de Britse eilanden, dus rond het Verenigd Koninkrijk en Ierland, bevindt zich 65% van de bestanden voor de zeevisserij van de Europese Unie.
EnglishI would have thought that sixty-five would be right, for we should demand of ourselves what we demand, at the present time, of society as a whole, without getting special treatment.
Ik zou 65 ook goed hebben gevonden, want wij zouden ook van onszelf datgene moeten verlangen wat wij tegenwoordig van de totale samenleving verlangen, en geen voorkeursbehandeling moeten krijgen.

Synonyms (English) for "sixty-five":

sixty-five
English

Similar translations for "sixty-five" in Dutch

sixty numeral
Dutch
five numeral
Dutch
five noun
Dutch