EN

sizes {noun}

volume_up
That is a major step forwards for businesses of all shapes and sizes.
Dat is een grote stap vooruit voor bedrijven van allerlei soorten en maten.
So we count many, many such planets, and they have different sizes.
Dus tellen we vele, vele dergelijke planeten, en ze hebben verschillende maten.
Organic products come in all shapes and sizes, but the EU cannot accept that.
Biologische producten zijn er in alle soorten en maten, maar voor de EU is dat onaanvaardbaar.

Context sentences for "sizes" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey inhabit the trees at all body sizes, and, of course, they inhabit the land.
Ze bewonen de bomen in alle lichaamsmaten, en natuurlijk bewonen zij ook het land.
EnglishAll around her head was just swollen; her head was about two sizes of its own size.
Haar hoofd was helemaal dik; haar hoofd was twee keer zo groot als normaal.
EnglishThen Slugworth began making candy balloons...... that you could blow up to incredible sizes.
Wardeloos begon met het maken van bubbelgum... die je enorm groot op kon blazen.
EnglishOne size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.
Niet iedereen heeft dezelfde maat, of het nu gaat om handelsbeleid of om schoenen.
EnglishAnd there's a discussion: if you're going to increase class sizes, where do you do that?
Er is de discussie: als je de klassen gaat vergroten, waar doe je dat dan?
EnglishSo we count many, many such planets, and they have different sizes.
Dus tellen we vele, vele dergelijke planeten, en ze hebben verschillende maten.
EnglishMember States such as Belgium or the Netherlands have deregulated package sizes altogether.
Lidstaten als België en Nederland hebben de verpakkingsmaten volledig gedereguleerd.
EnglishThe dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.
De grootte van de stippen zal toenemen. ~~~ Je zal zien dat een zee van geel gaat overheersen.
EnglishThat is a major step forwards for businesses of all shapes and sizes.
Dat is een grote stap vooruit voor bedrijven van allerlei soorten en maten.
EnglishOrganic products come in all shapes and sizes, but the EU cannot accept that.
Biologische producten zijn er in alle soorten en maten, maar voor de EU is dat onaanvaardbaar.
EnglishMesh sizes have been increased, especially for cephalopods, from 65 mm to 70 mm.
De maaswijdten zijn van 65 tot 70 mm, met name voor koppotigen.
EnglishAs a chef, I realize the easiest thing for me to do is reduce the portion sizes on my plate.
Als chef besefte ik dat het gemakkelijkst de porties op mijn borden kleiner kon maken.
EnglishWhat if we were to look at the distribution of the sizes of attacks?
Als we nu eens keken naar de distributie van de omvang van de aanvallen?
EnglishMarine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
In kleinmazige netten kunnen onder andere zeevogels verstrikt raken.
EnglishOur fishing fleets keep within the legally imposed TACs and quotas on fleet sizes.
Onze vloot houdt zich aan de wettelijk opgelegde TAC's en quota ten aanzien van de omvang van de vloot.
EnglishFirst of all, the seven euro banknotes will be of different sizes.
Ten eerste zullen de zeven eurobankbiljetten qua grootte verschillen.
EnglishThe Commission also failed to take into account how fleet sizes are reduced.
De Commissie heeft ook geen rekening gehouden met de wijze waarop de vissersvloten worden ingekrompen.
EnglishThere are many, many things we can do out there, but we've not had the prices, nor the sizes.
Er zijn heel veel dingen die we kunnen doen, maar we wisten de prijzen niet, noch de afmetingen.
EnglishWe have managed to achieve standardized sizes for many products on our markets.
We hebben kunnen bereiken dat voor veel van onze produkten gestandaardiseerde hoeveelheden op de markt komen.
EnglishI speak from personal experience of the discussions on mesh sizes.
Ik spreek uit ervaring wanneer het over de maaswijdte gaat.

Synonyms (English) for "size":

size
king-size
English