EN

skeleton {noun}

volume_up
skeleton (also: skeletal system)
This is the first skeleton from a southern continent, and guess what?
Dit is het eerste skelet van een zuidelijk continent - en wat denk je?
He was a virtual skeleton, yet he could still summon the courage and the will to move.
Hij was bijna een skelet, en toch kon hij de moed en de wil optrommelen om te bewegen.
Up there is the skeleton, which is actually what it's trying to do.
Daar is ook het skelet te zien, hoe het in werkelijkheid beweegt.
Opel used it to create that skeleton you see, in what's called their bionic car.
. ~~~ Opel heeft het gebruikt om dit geraamte te maken, voor wat ze hun bionische auto noemen.
Mr President, 'The states are the skeleton of Europe, and the regions its flesh and blood '.
Mijnheer de Voorzitter, ' de staten vormen het geraamte van Europa en de regio's zijn het vlees en bloed?.
I understand how, on the eve of Halloween and the Day of the Dead, we can talk about a skeleton, but now we must put flesh on the bones.
Ik begrijp best dat er na Halloween en Allerzielen wordt gesproken van een geraamte, maar dan is het nu tijd voor vlees en bloed.
skeleton
skeleton (also: carcase, carcass)

Context sentences for "skeleton" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd after about six weeks, I finished, painted, mounted my own dodo skeleton.
En daarna -- na ongeveer zes weken, lakte, verfde en bouwde ik m'n eigen dodoskelet.
EnglishAnd I thought to myself, wouldn't it be great if I had my own dodo skeleton?
En toen dacht ik zou het niet geweldig zijn als ik mijn eigen dodoskelet had?
EnglishHe was a virtual skeleton, yet he could still summon the courage and the will to move.
Hij was bijna een skelet, en toch kon hij de moed en de wil optrommelen om te bewegen.
EnglishIt was not known in the fossil record, and we have it in this skeleton.
Het was onbekend in het fossielenbestand, maar we zien het in dit skelet.
EnglishThis is the first skeleton from a southern continent, and guess what?
Dit is het eerste skelet van een zuidelijk continent - en wat denk je?
EnglishI would -- if anybody's got a whale skeleton they want to sell me, I'll put it in the studio.
Ik wilde -- als iemand een walvisskelet heeft dat hij wil verkopen, zet ik het in de studio.
EnglishUp there is the skeleton, which is actually what it's trying to do.
Daar is ook het skelet te zien, hoe het in werkelijkheid beweegt.
EnglishYou can hold it like a liver, but it has no cells; it's just a skeleton of the liver.
Je kan het vasthouden als een lever, maar het bevat geen cellen meer, het is gewoon een skelet van een lever.
EnglishOpel used it to create that skeleton you see, in what's called their bionic car.
Ook G.M. ~~~ Opel heeft het gebruikt om dit geraamte te maken, voor wat ze hun bionische auto noemen.
EnglishMr President, 'The states are the skeleton of Europe, and the regions its flesh and blood '.
Mijnheer de Voorzitter, ' de staten vormen het geraamte van Europa en de regio's zijn het vlees en bloed?.
EnglishSelam is our most complete skeleton of a three-year-old girl who lived and died 3.3 million years ago.
Selam is ons meest complete skelet van een driejarig meisje dat 3,3 miljoen jaar geleden leefde en stierf.
EnglishI could relate to this Homo erectus skeleton very well, because I was the same age that he was when he died.
Ik kon mij goed inleven met dit Homo erectus skelet, omdat ik dezelfde leeftijd had als hij toen hij stierf.
EnglishIt lightweighted that skeleton using a minimum amount of material, as an organism must, for the maximum amount of strength.
Het deed dat met een minimum aan materiaal, zoals organismen dat moeten doen, voor maximale sterkte.
EnglishThere is only a skeleton programme which is put on this web page under the Belgian Presidency, who will have a business forum.
De site bevat een ruw programma van het Belgisch voorzitterschap, dat een handelsforum organiseert.
EnglishAnyone trapped would be a skeleton now.
Iedereen wie vast zat moet nu een skelet zijn.
EnglishI'll tell you a story Make a skeleton cry
EnglishNow, this is the skeleton of the molecule.
EnglishOkay, so Frieda is my dead skeleton.
EnglishWe run a skeleton crew on the weekend.
EnglishThere's the dodo skeleton folder.