"skewed" translation into Dutch

EN

"skewed" in Dutch

NL
EN

skewed {adjective}

volume_up

Context sentences for "skewed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishUnfortunately, certain details of your story are slightly skewed.
Helaas zijn sommige details van het verhaal een beetje verbogen.
EnglishIf they're slightly skewed, we'll see a different image.
Als ze een beetje scheef staan, zullen we een ander beeld zien.
EnglishIn this sense, if we try to paint a skewed picture of reality, then of course it will be a false one.
Een kunstmatige realiteit is een schijnrealiteit, en een schijnrealiteit levert schijnresultaten op, ook in de politiek.
EnglishUnfortunately, as far as relations between China and the EU are concerned, this healthy principle has been skewed, to the detriment of Europe.
Helaas is dit gezonde principe in de betrekkingen tussen China en de Europese Unie scheefgetrokken, ten nadele van Europa.
EnglishSome of you seem to be of the opinion that this agreement is unbalanced and skewed in favour of United States stakeholders.
Sommigen van u zijn van oordeel dat deze overeenkomst onevenwichtig is en te zeer in het voordeel van de Amerikaanse belanghebbenden uitvalt.
EnglishWe have to make certain that we have a proper asylum system that is not skewed by the overemphasis on illegal immigration.
We moeten ervoor zorgen dat we een fatsoenlijk asielsysteem hebben dat niet scheefgetrokken is door een te sterke nadruk op illegale immigratie.
EnglishWhat do you mean, skewed?
EnglishThese are traditions that immigrants bring from countries where the balance of power between the sexes is even more skewed than it is in Europe.
Dit zijn gewoonten die immigranten met zich meebrengen uit landen waar het machtsevenwicht tussen de seksen nog meer verstoord is dan in Europa.
EnglishSo, think about it this way: if you've got an artificial constraint, artificial constraints lead to arbitrary distinctions and a skewed worldview.
Bekijk het zo: als je een kunstmatige beperking hebt... ~~~ Kunstmatige beperkingen leiden tot willekeurige onderscheiden en een vertekend wereldbeeld.

Synonyms (English) for "skewed":

skewed
English
skew
English
skew-whiff