EN

skills {plural}

volume_up
Secondly you need skills, the mundane skills of the construction sector.
Ten tweede heb je vaardigheden nodig, de praktische vaardigheden van de bouwsector.
Specialized skills and facilitation skills are the combination that leads to strong success.
Gespecialiseerde en ondersteunende vaardigheden leiden samen tot een succes.
This is an opportunity to blend tradition and the modern rediscovery of ancient skills.
Dit is een kans om traditie en de herontdekking van oude vaardigheden te mixen.

Context sentences for "skills" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
Tenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
EnglishAnd he does manage to find them, but great navigation skills, lousy pick-up lines.
Hij weet er ook wel te vinden, maar, geweldige navigatie, waardeloze versiertrucs.
EnglishTo young people I would say: pin your hopes on education and on developing your skills.
Tegen de jonge mensen wil ik zeggen: investeer in onderwijs en kennisvergaring.
EnglishThis is an opportunity to blend tradition and the modern rediscovery of ancient skills.
Dit is een kans om traditie en de herontdekking van oude vaardigheden te mixen.
EnglishI want to reiterate what I have already said about Mr Cabrol's skills in this field.
Ik herhaal wat ik gezegd heb over de deskundigheid van de heer Cabrol op dat gebied.
EnglishWe are all aware of the skills and the traditions of Austrian diplomacy.
We kennen allemaal de bekwaamheid en de tradities van de Oostenrijkse diplomatie.
EnglishThis will not automatically mean that competence and skills will dwindle.
Dit betekent zeker niet dat de wetenschappelijke deskundigheid eronder zal lijden.
EnglishThe resources that we in Europe have are knowledge, ability, our aptitude and skills.
De troefkaarten van de Europeanen zijn hun kennis, hun vaardigheden en hun talenten.
EnglishOur citizens must receive sufficient training and so achieve good skills.
Onze burgers moeten goed onderwijs krijgen en daarmee genoeg kennis vergaren.
EnglishSecondly you need skills, the mundane skills of the construction sector.
Ten tweede heb je vaardigheden nodig, de praktische vaardigheden van de bouwsector.
EnglishNow, listen, if we run into anything that requires super spy skills...
Nou, luister, als we ergens tegenaan lopen dat super spion krachten nodig heeft...
EnglishOn the other hand, we must make good use of our advantages, our skills and our resources.
Ten tweede moeten wij onze sterke punten, onze knowhow en onze hulpbronnen benutten.
EnglishBecause the thing about being autistic is, I had to learn social skills like being in a play.
Als autist moest ik sociale vaardigheden leren alsof ik in een toneelstuk stond.
EnglishBut artistic and decorative skills are actually much older than that.
Maar artistieke en decoratieve vaardigheden zijn eigenlijk veel ouder dan dat.
EnglishWe need to improve the necessary skills, and we need the courage to use them.
We moeten de nodige vaardigheden verbeteren en we hebben de moed nodig om ze te gebruiken.
EnglishHis dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
Zijn duizelingwekkende, opwindende vaardigheden maakten van hem een klasse apart.
EnglishIt demands organisational and analytical skills, as well as creative intelligence.
Dat vergt naast organisatie- en analytisch vermogen ook creativiteit.
EnglishI studied the character all night trying to unlock the secret of his skills
De hele nacht bestudeerde ik 't karakter... om 't geheim van zijn techniek te achterhalen.
EnglishIn that way, the relevant skills will be extended throughout the European Union.
Op die manier neemt de deskundigheid in de hele Unie steeds toe.
EnglishSpecialized skills and facilitation skills are the combination that leads to strong success.
Gespecialiseerde en ondersteunende vaardigheden leiden samen tot een succes.