"to slap in the face" translation into Dutch

EN

"to slap in the face" in Dutch

EN

to slap in the face {verb}

volume_up
to slap in the face
een draai om de oren geven

Context sentences for "to slap in the face" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey have just received a big slap in the face from the European Parliament.
Ze zijn hierover zojuist flink door het Europees Parlement op de vingers getikt.
EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
Ze waren een slag in het gezicht van de vele sukkelaars in de Cubaanse gevangenissen.
EnglishThis is a huge slap in the face for those who do not believe in democracy.
Dit is een enorme klap in het gezicht van de mensen die niet in democratie geloven.
EnglishI experience this as a slap in the face of the Commission and Parliament.
Ik voel het als een klap in het gezicht van Commissie en Parlement.
EnglishIt is not merely a slap in the face, it is worse than ridiculous: it is shameful!
Zo'n bedrag is niet slechts een schaamschortje, het is niet eens belachelijk: het is gewoonweg beschamend!
EnglishIt will be a slap in the face for them if you were to regard them as 'over-compensated '.
Het zou voor hen een slag in het gelaat zijn, als u in deze gevallen van overcompensatie zou spreken.
EnglishThis is a slap in the face for the applicant countries which the Green Group cannot accept.
Dit is een slag in het gezicht van de kandidaat-landen, die de fractie de groenen niet kan accepteren.
EnglishIt is not only a violation of human rights, but also a slap in the face for the European Union.
Het is niet alleen een schending van mensenrechten, maar ook een klap in het gezicht van de Europese Unie.
EnglishSurely that is a slap in the face for those EU partners?
Dat is toch een klap in het gezicht van die Uniegenoten?
EnglishThis new legislation is a slap in the face for the governments and peoples of the ten new Member States.
Deze nieuwe wetgeving is een klap in het gezicht van de regeringen en bevolkingen van de tien nieuwe lidstaten.
EnglishWhat a slap in the face of the European Union!
Wat een klap in het gezicht van de Europese Unie!
EnglishIt was a slap in the face to this Parliament.
Het was een slag in het gezicht van dit Parlement.
EnglishOne-fifth of the EU25 selfishly broke away, and the enlarged Europe received yet another slap in the face.
Een vijfde van de EU van 25 keerde ons egoïstisch de rug toe en weer kreeg het uitgebreide Europa een klap in het gezicht.
EnglishIt would be a slap in the face to a good friend of Europe if this summit does not go ahead in some shape or form.
Het zou een slag in het gezicht zijn van een goede vriend van Europa als deze top niet op een of andere manier door zou gaan.
EnglishCommissioner Bonino's arrest is a slap in the face for her important work on humanitarian aid to Afghanistan.
Het arresteren van commissaris Bonino is een klap in het gezicht van het belangrijke werk dat zij voor de humanitaire hulpverlening aan Afghanistan doet.
EnglishIt is also a slap in the face for those in Germany who claimed in advertisements that the German Federal Chancellor would block it.
Het is ook een draai om de oren van degenen die in Duitsland in advertenties hebben beweerd dat de bondskanselier de zaak zou blokkeren.
EnglishYou said at the time - I can still produce the Minutes - this resolution is a slap in the face for Mr Bangemann.
Maar u hebt destijds gezegd - als u wil, kan ik het verslag van de vergadering erbij halen - dat dit besluit een oorveeg voor de heer Bangemann was.
EnglishThat is a slap in the face for Europe's bodies and of course makes it impossible to see Turkey in a good light.
Deze weigering van Turkije is een oorvijg voor de Europese instellingen en natuurlijk kan er op die manier geen goede sfeer heersen in de betrekkingen met Turkije.
Englishto slap in the face
EnglishOur progress is a slap in the face for all Realpolitik which believes that morality and justice are irrelevant in foreign policy.
Dat het zover is gekomen, is een klap voor elke stompzinnige Realpolitik die meent dat moraal en recht irrelevant zouden zijn voor buitenlands beleid.