EN

slices {plural}

volume_up
slices (also: disks, orbs)

Context sentences for "slices" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.
Het brein wordt uit de schedel verwijderd en dan versneden in plakjes van één centimeter dik.
EnglishAnd I've taken the liberty, just for clarity, to translate that to data slices.
Ik heb ze, voor alle duidelijkheid, omgezet in de dataplakjes.
EnglishIt's when I first got to know fish swimming in something other than lemon slices and butter.
Ik zag toen voor het eerst vissen rondzwemmen in iets anders dan citroenschijfjes en boter.
EnglishBobby is holding fantastically thin slices of a mouse brain.
Bobby houdt hier geweldig dunne plakjes van van een muizenbrein vast.
EnglishAnd it takes slices of X-rays through the lorry.
Het neemt plakjes van röntgenopnamen van de gehele vrachtwagen.
EnglishIf we take many images of many slices of the brain and stack them up, we get a three-dimensional image.
Als we veel foto's nemen van veel doorsneden van het brein, en ze op elkaar stapelen, krijgen we een driedimensionaal beeld.
EnglishSo what we do is that we put all these slices together.
EnglishI accept that these are not merely crumbs on the table, they are significant slices of reform but we must grasp this opportunity to do more.
Ik begrijp ook wel dat het niet alleen maar restjes zijn, want het zijn belangrijke hervormingen, maar we moeten deze kans grijpen om meer te doen.
EnglishWe take slices of these biopsies of tumor tissue and use material to actually locate the virus, and we find cells here with viral particles in them.
Wij nemen plakjes van deze biopsieën van het tumorweefsel en gebruiken materiaal om het virus te lokaliseren, en we vinden cellen met virale deeltjes erin.
EnglishThere are more limits - and I shall end on this point - since control is a single entity that we cannot carve or cut up into slices.
Laatste punt ten slotte: ik had het over grenzen, en die zijn er ook omdat het luchtverkeersbeheer een complex van diensten is dat niet in stukken gehakt of gesneden kan worden.
EnglishAnd this data gets sent to a machine that slices the data into two-dimensional representations of that product all the way through -- almost like slicing it like salami.
De data worden verstuurd naar een machine die de gegevens in tweedimensionale afbeeldingen van dat product opdeelt - bijna zoals het snijden van salami.
EnglishImagine that you slice your body in all these directions, and then you try to put the slices back together again into a pile of data, into a block of data.
Stel je voor dat je je lichaam in al deze richtingen in plakjes snijdt, en dan moet je proberen de plakjes weer samen te voegen tot een stapel van gegevens, tot een blok gegevens.

Synonyms (English) for "slice":

slice