EN

smash {noun}

volume_up
smash (also: blast, blow, clout, dab, knock, slap)
NL

smash {de}

volume_up
1. sports
smash (also: spike)

Context sentences for "smash" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe junta has said that it is their intention to try and smash the party as a whole.
De junta heeft gezegd dat zij de partij als geheel wil vernietigen.
EnglishI was afraid a car was going to come smash it as I was taking a picture for you guys.
Ik was bang dat een auto het kapot zou rijden terwijl ik deze foto voor jullie aan het maken was.
EnglishSo, the smasher raptorial appendage can stab with a point at the end, or it can smash with the heel.
Het roofaanhangsel kan dus spietsen met een punt op het eind, of knallen met de hiel.
EnglishHowever, I could smash it over Mr Fatuzzo's head and that would be an improper use
Ik zou hem echter ook kapot kunnen slaan op het hoofd van de heer Fatuzzo, en dat zou oneigenlijk gebruik zijn.
EnglishHe wiggles it in place, tugs it with his nose, and smash.
Hij wiebelt hem op zijn plek, sleept hem met zijn neus... en knal.
EnglishOnce upon a time, those who did not see the new age wanted to smash Gutenberg's printing press.
Lang geleden wilden de mensen die geen oog hadden voor de nieuwe tijd de drukpers van Gutenberg vernietigen.
EnglishWe do not accept the idea that American companies should use state aid in order to smash prices.
Wij accepteren niet dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen overheidssteun gebruiken om een prijzenslag te voeren.
EnglishAnd there I was crying away, and smash, bash on my rock.
Daar kwam ik langshuilen en pats boem, op mijn steen.
EnglishWhen he does this, it's not, "Take your Stradivarius and like Jimi Hendrix, smash it on the floor."
Wanneer hij zo met zijn armen doet, is het niet "Neem je Stradivarius en smijt 'm als Jimi Hendrix op de grond."
EnglishAnd that thing's going to swing around and smash the snail.
Dat ding gaat rondzwiepen om de slak te kraken.
EnglishAnd so all I had to do was actually put a little shrimp paste on the front of the load cell, and they'd smash away at it.
Dus ik hoefde alleen wat garnalenpasta op de drukdoos te smeren, en ze begonnen ertegen te meppen.
EnglishTo smash those metal motherfuckers into junk.
Om die metalen motherfuckers tot moes te slaan.
EnglishIf we wanted, we could smash them to bits.
Als we willen kunnen we ze aan stukken slaan.
EnglishA vertical smash and go to a reverse.
EnglishI do not want to smash the project.
EnglishYou know I could smash you right now.
EnglishMembers of this Parliament are probably aware that Europol carries out major investigations every week to smash paedophile rings operating inside the European Union.
Zoals de geachte afgevaardigden waarschijnlijk al weten, verricht Europol iedere week belangrijk onderzoek om pedofielnetwerken die binnen de Europese Unie opereren, op te rollen.

Synonyms (English) for "smash":

smash
smashing
English
Other dictionary words