"smog" translation into Dutch

EN

"smog" in Dutch

NL
NL

"smog" in English

EN
EN

smog {noun}

volume_up
We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
We hebben ons best gedaan om de smog hier in Los Angeles te verminderen.
This is the EUPHORE Smog Chamber in Spain.
Dit is de EUPHORE Smog Chamber (Rook Kamer) in Spanje.
They are the first to suffer under the current smog blanket, not the aircraft captains and car drivers in Manaus.
Zij zijn de eerste slachtoffers van de huidige smog, niet de vliegtuigpiloten of autobestuurders in Manaus.
NL

smog {de}

volume_up
We hebben ons best gedaan om de smog hier in Los Angeles te verminderen.
We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
Dit is de EUPHORE Smog Chamber (Rook Kamer) in Spanje.
This is the EUPHORE Smog Chamber in Spain.
Zij zijn de eerste slachtoffers van de huidige smog, niet de vliegtuigpiloten of autobestuurders in Manaus.
They are the first to suffer under the current smog blanket, not the aircraft captains and car drivers in Manaus.

Context sentences for "smog" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
We hebben ons best gedaan om de smog hier in Los Angeles te verminderen.
EnglishIt concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
Het gaat om verzuring, om klassieke luchtverontreiniging en ozonsmog.
EnglishThey also contribute to the creation of ozone and summer smog.
Ze spelen ook een rol in de vorming van ozon en zomersmog.
EnglishOur instrument took this image of the veil of Venus, which turned out to be a smog of sulfuric acid.
Ons instrument nam deze foto van de sluier van Venus, die bleek te bestaan uit een nevel van zwavelzuur.
EnglishBack in July 1995, Strasbourg was labouring under ozone smog.
In juli 1995 zuchtte Straatsburg onder de ozonsmog.
EnglishThe Council of Environment Ministers only wishes to provide an interim solution to the problem of summer smog by 2010.
De Raad van milieuministers wil het probleem van de zomersmog in 2010 slechts half oplossen.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Davies has drafted a sterling report on summer smog.
Voorzitter, commissaris, collega's, dames en heren, collega Davies heeft een prima verslag gemaakt over zomersmog.
EnglishThey are the first to suffer under the current smog blanket, not the aircraft captains and car drivers in Manaus.
Zij zijn de eerste slachtoffers van de huidige smog, niet de vliegtuigpiloten of autobestuurders in Manaus.
EnglishThis is the EUPHORE Smog Chamber in Spain.
Dit is de EUPHORE Smog Chamber (Rook Kamer) in Spanje.
EnglishOzone smog is now to be found everywhere in Europe.
EnglishThe significance of no more ozone smog and far less acidification outweighs the short-term interest of a few manufacturers.
Het belang van geen ozonsmog meer en veel minder verzuring is belangrijker dan het kortetermijnbelang van een aantal fabrikanten.
EnglishOzone smog is still on the increase.
EnglishIn many Member States, health problems in connection with ground-level ozone and smog have increased considerably in recent years.
De gezondheidsproblemen die samenhangen met troposferisch ozon en smog zijn de afgelopen jaren in veel lidstaten sterk toegenomen.
EnglishHeadlines that look like this when they have to do with climate change, and headlines that look like this when they have to do with air quality or smog.
Koppen die er zó uitzien als het over klimaatverandering gaat, en zó als het gaat over de luchtkwaliteit of over smog.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Lange for producing another excellent report on an important issue, that of atmospheric pollution and ozone smog.
Voorzitter, dank aan collega Lange voor opnieuw een uitstekend verslag over een belangrijke zaak: luchtverontreiniging en ozonsmog.
EnglishIt is one thing to explain to people that they should not go out when there is smog, but it is another matter to prevent smog from arising.
Het is namelijk één ding tegen de mensen te zeggen dat ze niet naar buiten moeten gaan als er smog is, maar het is iets anders die smog te voorkomen.
EnglishThis Directive is thus an important step towards reducing the precursors to ground level ozone and therefore to fighting Europe's summer smog.
Deze richtlijn is daarom een belangrijke maatregel voor het terugdringen van de precursoren van lage ozon en dus ook voor de bestrijding van de zomersmog in Europa.
EnglishIn areas with a lot of businesses which use these chemicals, the discharge contributes to creating smog with its subsequent health problems.
In gebieden waar vele ondernemingen deze stoffen gebruiken, is de uitstoot van deze stoffen mede een oorzaak van de vorming van smog met alle gezondheidsproblemen van dien.
EnglishGround-level ozone, or photochemical smog as it is also called, is the result of three components: VOCs - volatile organic compounds - NOx - nitrogen oxide - and sunshine.
Troposferisch ozon, ook wel fotochemische smog genaamd, is het resultaat van drie factoren: vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden en zonneschijn.

Synonyms (English) for "smog":

smog
English