"snow" translation into Dutch

EN

"snow" in Dutch

EN

snow {noun}

volume_up
Mr Virgin is stuck in the snow somewhere between here and Sweden.
Helaas is de heer Virgin ergens tussen Zweden en hier in de sneeuw blijven steken.
Flying Snow and Broken Sword have teamed up for assassination.
Vliegende Sneeuw en Gebroken Zwaard... sloten 'n verbond om de koning te doden.
You know, skiers pray for snow? ~~~ Paleontologists pray for erosion.
Skiërs bidden voor sneeuw, paleontologen bidden voor erosie.
Het sneeuwt, een zachte sneeuwval.
Mr President, I am speaking on behalf of my fellow-Commissioner Mr Borg, who has unfortunately been unable to fly to Strasbourg due to the heavy snow.
Mijnheer de Voorzitter, ik voer het woord namens mijn collega de heer Borg, die helaas niet naar Straatsburg is kunnen vliegen door de hevige sneeuwval.

Context sentences for "snow" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are pushing substantial amounts of money around as if we were a snow plough.
Wij schuiven grote bedragen met een sneeuwschuiver voor ons uit.
EnglishAnd Snow labored for a long time with this great insight that everybody ignored.
Snow zwoegde lang op dit grote inzicht dat alom werd genegeerd.
EnglishBut let me remind you this December it did snow in Vegas.
Maar laat me je eraan herinneren dat het in december heeft gesneeuwd in Vegas.
EnglishIt's been deployed in Washington D.C. to track snow cleanup.
Het is uitgerold in Washington DC om het sneeuwruimen op te volgen.
EnglishEveryone can imagine what sort of safety hazard such a lorry would be on roads covered in snow and ice.
Iedereen kan zich indenken welk veiligheidsrisico zo'n vrachtwagen is op besneeuwde en ijzige wegen.
EnglishA speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.
Een piepklein sneeuwvlokje, een dun laagje ijs, de kracht van de wind kunnen een race of wedstrijd beslissen.
EnglishWell, unless you know how to track, you've never gonna reach them before the pass closes up with snow.
Tenminste als je weet spoor te zoeken, zal je ze op tijd bereiken, voordat de pas helemaal ondergesneeuwd is.
EnglishWe also oppose amendments that exclude the use of two-stroke engines for generators and snow-blowers.
Wij zijn ook tegen amendementen die het gebruik van tweetaktmotoren voor generatoren en sneeuwploegen uitsluiten.
EnglishWe know that the snow cover in the northern hemisphere has decreased by 10 % since the end of the 1960s.
Wij weten dat de sneeuwlaag op het noordelijk halfrond sinds het eind van de jaren zestig met 10 procent gekrompen is.
EnglishAnd eventually Snow made a map of the outbreak.
Ten slotte maakte Snow een kaart van de uitbraak.
English♫ I could climb the snow-capped mountains, ♫
♫ Ik zou de besneeuwde toppen kunnen beklimmen, ♫
EnglishWe have all become angels, white as snow.
Wij zijn allen smetteloos witte engelen geworden.
EnglishSnow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.
C.P. ~~~ Snow sprak over twee culturen: wetenschap aan de ene kant, menswetenschappen aan de andere; nooit zal het tweespan elkaar ontmoeten.
EnglishThis climber was snow blind.
EnglishI was in the Rocky Mountain Institute in a snow storm, with very little heating equipment in use and looking at and admiring the banana trees.
Ik was tijdens een sneeuwstorm in het Rocky Mountains Institute; de verwarming stond nauwelijks aan en ik bewonderde er de bananenbomen.
EnglishThe mind is a plastic snow dome, the most beautiful, most interesting, and most itself, when, as Elvis put it, it's all shook up.
De geest is als een elastische sneeuwbal, het mooiste, interessantste, en meest zichzelf wanneer, zoals Elvis het zegt, hij helemaal door elkaar geschud is.
EnglishEuropean history this century has shown that no political party can pretend to be pure as the driven snow in questions of human rights.
De Europese geschiedenis van deze eeuw laat zien dat geen enkele politieke partij van zichzelf kan beweren in kwesties van de mensenrechten helemaal niets op haar kerfstok te hebben.
EnglishWe are already witnessing in European winter resorts in the mountains the effects of the rising snow line, but the long-term prospects are far more frightening.
We zien nu al in de Europese wintersportoorden de gevolgen van de stijgende sneeuwlijn in de bergen, maar de vooruitzichten op lange termijn zijn nog veel beangstigender.
EnglishThere's a guy in the I.T. department of the City of Honolulu who saw this app and realized that he could use it, not for snow, but to get citizens to adopt tsunami sirens.
Er is een kerel in het IT-departement van de stad Honolulu, die deze app zag en zich realiseerde dat híj die kon gebruiken om burgers tsunami-sirenes te laten adopteren.
EnglishThis last fall, I went to the Snow and Ice Data Center in Boulder, Colorado, and talked to the researchers here in Monterey at the Naval Postgraduate Laboratory.
Afgelopen herfst ben ik naar het 'Snow and Ice Data Center' gegaan in Boulder, Colorado, om te praten met de onderzoekers, hier in Monterey, van het 'Naval Postgraduate Laboratory'.