"social housing" translation into Dutch

EN

"social housing" in Dutch

EN

social housing {noun}

volume_up
social housing
volume_up
sociale huisvesting {de}
I am thinking of the urban environment, housing and social housing.
Ik denk daarbij aan het stedelijk milieu, huisvesting en sociale huisvesting.
The hospital and social housing sectors will also be exempt from notification.
De ziekenhuissector en de sector sociale huisvesting zullen eveneens worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.
Social housing projects that have a direct bearing on the environment will become an eligible cost for the funds.
Projecten voor sociale huisvesting met een direct milieueffect worden nu eveneens een subsidiabele kostenpost voor de fondsen.

Context sentences for "social housing" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMillions of Europeans are doomed to unemployment, social problems and housing difficulties.
Miljoenen Europeanen zijn gedoemd tot werkloosheid, sociale en huisvestingsproblemen.
EnglishI am thinking of the urban environment, housing and social housing.
Ik denk daarbij aan het stedelijk milieu, huisvesting en sociale huisvesting.
EnglishWe risk jeopardising support for social housing programmes in South Africa.
Bovendien zouden problemen kunnen ontstaan met de steun voor sociale woningbouwprogramma's in Zuid-Afrika.
EnglishIt provides for assistance in education, vocational training, public health and social housing.
Het biedt hulp op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, volksgezondheid en sociale woningbouw.
EnglishThe possibility of using ERDF aid to assist with the construction of social housing was also accepted.
Daarnaast is ook de mogelijkheid om EFRO-steun te gebruiken voor de sociale woningbouw aanvaard.
EnglishThe hospital and social housing sectors will also be exempt from notification.
De ziekenhuissector en de sector sociale huisvesting zullen eveneens worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.
EnglishSocial housing projects that have a direct bearing on the environment will become an eligible cost for the funds.
Projecten voor sociale huisvesting met een direct milieueffect worden nu eveneens een subsidiabele kostenpost voor de fondsen.
EnglishSocial aspects of housing
EnglishWe approved an amendment, which we hope will be adopted by the Commission, relating to the construction of social housing.
Wij hebben een amendement goedgekeurd - dat naar wij hopen door de Commissie overgenomen zal worden - met betrekking tot de sociale woningbouw.
EnglishIs it right that health, education, social housing and even water supply should be subject only to the law of profitability?
Moeten zaken als gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting en watervoorziening uitsluitend aan het profijtbeginsel ondergeschikt worden gemaakt?
EnglishWe cannot accept services of general economic interest, social services or social housing being affected by this directive.
We kunnen verder niet aanvaarden dat diensten van algemeen economisch belang, sociale diensten en sociale huisvesting onder deze richtlijn komen te vallen.
EnglishI also agree with the idea of the right of access to the labour market, health care, social security, housing, education and the courts.
Voorts deel ik het idee van recht op toegang tot werk, medische verzorging, sociale uitkeringen, huisvesting, onderwijs en een eerlijke rechtsgang.
EnglishExempting compensation paid to hospitals and social housing is a first step, but we think that others should be added to the list.
Het vrijstellen van compensaties betaald aan ziekenhuizen en sociale huisvesting is een eerste stap, maar wij denken dat er andere aan de lijst moeten worden toegevoegd.
EnglishThey have put a tremendous amount of work into what I consider to be a very important and vital report which deals with the social aspects of housing policy across the European Union.
Zij hebben grote inspanningen gedaan voor dit volgens mij uiterst belangrijke verslag over de sociale aspecten van het huisvestingsbeleid in de Europese Unie.
EnglishThe refurbishment of existing buildings, with an emphasis on social housing, is already part of the European Regional Development Fund in the new programming period.
De renovatie van bestaande gebouwen is al een onderdeel van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in de komende programmeringsperiode, waarbij de nadruk ligt op sociale huisvesting.
EnglishAt this very moment the social housing organisations are in the process of indicating to the Commission that the Commission will be obliging them to notify what was not notified previously.
De instellingen voor sociale huisvesting proberen de Commissie momenteel aan het verstand te peuteren dat zij nu moeten aanmelden wat zij nooit eerder hebben aangemeld.

Similar translations for "social housing" in Dutch

housing noun
social adjective
social order noun
social worker noun
social organization noun
social climber noun
social development noun
social fabric noun
social life noun
social media noun
social work noun
social problem noun
social norm noun
connector housing noun
corporate housing noun