"social rights" translation into Dutch

EN

"social rights" in Dutch

EN

social rights {plural}

volume_up

Context sentences for "social rights" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe wish to see an improved social policy, basic rights and greater transparency.
Wij willen sociaal beleid in verbeterde vorm, grondrechten en meer doorzichtigheid.
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sociale grondrechten horen onlosmakelijk bij de klassieke grondrechten.
EnglishThere is no mention in the agreement of employee rights or social standards.
Van werknemersrechten of sociale normen is in de overeenkomst geen sprake.
EnglishQuestions such as progress on social and economic rights would be included there.
Zaken als vooruitgang op het gebied van sociale en economische rechten horen daar ook bij.
EnglishI believe that the Constitutional Treaty contains solid individual social basic rights.
Ik geloof dat het Grondwettelijk Verdrag solide individuele sociale grondrechten bevat.
EnglishFundamental social rights were not applicable in the United Kingdom.
Fundamentele sociale rechten moesten niet gelden voor het Verenigd Koninkrijk.
EnglishThat makes including fundamental social rights even more important.
Des te meer is de verankering van fundamentele sociale rechten onontbeerlijk.
EnglishLet us see, then, how we enforce political rights and social rights.
Laten we eens bekijken hoe we de politieke en sociale rechten handhaven.
EnglishI agree with him an in particular his underlining of the social rights.
Ik ben het met hem eens, met name op het punt van de sociale rechten.
EnglishThey include the right to personal and political freedom and basic social and economic rights.
Ze omvatten persoonlijke en politieke vrijheden en sociale en economische grondrechten.
EnglishDoes it affect the labour market and the social rights of workers in the sector?
Wat voor gevolgen heeft het voor de arbeidsmarkt en de sociale rechten van de werknemers in de sector?
EnglishSocial human rights complement the traditional liberal freedoms.
Sociale mensenrechten vormen een aanvulling op de klassieke liberale vrijheidsrechten.
EnglishAs regards economic and social rights, there is one success and one regret to note.
Op het vlak van de economische en de sociale rechten, is er een positief punt en een negatief punt.
EnglishTwo of you mentioned new social rights, new fiscal rights.
Twee leden van dit Parlement hebben nieuwe sociale en fiscale rechten aangekaart.
EnglishSo individual rights and citizens ' rights are included, but also social rights.
Ik denk hierbij aan de rechten van het individu, de rechten van de burger, maar ook de sociale rechten.
EnglishAs you know, the social and economic fundamental rights are particularly dear to my heart.
Zoals u weet, hebben vooral de sociale en economische grondrechten mijn warme aandacht gehad.
EnglishI am among those who believe that human rights and social rights are closely linked.
Ik hoor tot degenen die vinden dat mensenrechten en sociale rechten nauw met elkaar verbonden zijn.
EnglishIt appears in today's reports amongst the social rights.
Het wordt besproken in de verslagen van vandaag, als een van de sociale rechten.
EnglishOnce they have arrived in the EU, they are completely lacking in rights and social protection.
Eenmaal aangekomen in de EU hebben zij geen enkel recht, ook niet op sociale voorzieningen.
EnglishI would also like to comment on international treaties with regard to social fundamental rights.
Dan nog een opmerking over internationale verdragen met betrekking tot sociale grondrechten.

Similar translations for "social rights" in Dutch

social adjective
social order noun
social worker noun
by rights adverb
social organization noun
civil rights noun
equal rights noun
gay rights noun
social climber noun
social development noun
social fabric noun
social life noun
social media noun
social work noun