"software development" translation into Dutch

EN

"software development" in Dutch

EN

software development {noun}

volume_up
software development
volume_up
softwareontwikkeling {de}
Ireland is one of the leading countries in software development in the EU.
Ierland is een van de meest vooraanstaande landen van de Europese Unie inzake softwareontwikkeling.
This is what makes patenting software dangerous, and even more dangerous if the patent is to last for 20 years, which is a geological era in software development.
Daarom is een octrooi op software zo gevaarlijk, zeer zeker als zo´n octrooi twintig jaar duurt, want dat is een geologisch tijdperk voor de softwareontwikkeling.

Context sentences for "software development" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIreland is one of the leading countries in software development in the EU.
Ierland is een van de meest vooraanstaande landen van de Europese Unie inzake softwareontwikkeling.
EnglishIf software became patentable, the costs of the patenting process would ruin small and medium-sized software development companies.
Als software octrooieerbaar zou worden, zouden de kosten van het octrooiproces kleine en middelgrote softwarebedrijven ruïneren.
Englishsoftware and web development
EnglishWe also want to protect the open-source community which makes a vital contribution to competitiveness in the area of software development.
Wij willen ook de open source-gemeenschap beschermen, die immers een cruciale bijdrage levert aan de concurrentiesituatie in de wereld van de software-ontwikkelaars.
EnglishThe latter has a technological advantage in a number of areas: biotechnology, opto-electronics, medical information technology and software development.
Israël heeft op een aantal gebieden een technische voorsprong: biotechnologie, opto-elektronica, medische informatietechnologie en ontwikkeling van software.
EnglishThis is what makes patenting software dangerous, and even more dangerous if the patent is to last for 20 years, which is a geological era in software development.
Daarom is een octrooi op software zo gevaarlijk, zeer zeker als zo´n octrooi twintig jaar duurt, want dat is een geologisch tijdperk voor de softwareontwikkeling.
EnglishAll of that would contribute to excluding small and medium-sized enterprises from the process of software development because of the costs and the legal complexities.
Dat zou ertoe leiden dat het midden- en kleinbedrijf wordt uitgesloten van het ontwikkelingsproces van software, vanwege de hoge kosten en de complexe juridische problemen.
EnglishBusinesses should carry out software development where the best environment for innovation is available, regardless of the extent of patent protection in a geographical region.
Ondernemingen moeten daar software ontwikkelen waar de beste omgeving voor innovatie beschikbaar is, ongeacht de mate van octrooibescherming in een geografische regio.

Similar translations for "software development" in Dutch

software noun
development noun
cognitive development noun
community development noun
software engineer noun
product development noun
software and web development noun
software package noun
argillic development noun
brain development noun
child development noun
general development noun
hearing development noun