"solo" translation into Dutch

EN

"solo" in Dutch

NL
NL

"solo" in English

EN
EN
EN

solo {adjective}

volume_up
And I've listened to that solo 200 times, and I still like it.
Ik heb die solo al 200 keer beluisterd en ik vind hem nog steeds leuk.
The spiral thread we call a "solo hot spot."
Dit spiraalvormige draadje noemen we een solo hotspot.
It is not an event for the solo runner.
Het is geen prestatie van de solo-loper.
NL

solo {adjective}

volume_up
solo (also: solistisch)
Ik heb die solo al 200 keer beluisterd en ik vind hem nog steeds leuk.
And I've listened to that solo 200 times, and I still like it.
Dit spiraalvormige draadje noemen we een solo hotspot.
The spiral thread we call a "solo hot spot."
Het is geen prestatie van de solo-loper.
It is not an event for the solo runner.

Context sentences for "solo" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
Er was zelfs een kleine sopraansolo in het stuk, dus heb ik audities gehouden.
EnglishLet's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
Laten we de reisweg van de miljoenen dopjes volgen die in de zee belanden.
EnglishIncluding me, only four people have skied solo to the North Pole.
Inclusief mijzelf, zijn er slechts vier mensen alleen naar de Noordpool geskied.
EnglishA really important part of being a player is imaginative solo play.
Een heel belangrijk onderdeel van een speler worden is fantasierijk solospel.
EnglishSome people think that swimming is a very solo sport, you just dive into the sea and off you go.
Sommige mensen denken dat zwemmen een solosport is, dat je in zee springt en het even doet.
EnglishAnd I've listened to that solo 200 times, and I still like it.
Ik heb die solo al 200 keer beluisterd en ik vind hem nog steeds leuk.
EnglishAll ages, solo play, body play, games, taunting. ~~~ And there it is.
Alle leeftijden, solospel, fysiek spel, spelletjes, treiteren.
EnglishBefore we went out as a tour, he went out solo and did it first.
Voordat we samen gingen, deed hij het eerst alleen.
EnglishNow a lot of people know that music is not always a solo activity -- sometimes it's done communicatively.
Nu weten veel mensen dat muziek niet altijd een solo-activiteit is - soms wordt het in groep beoefend.
EnglishAnother solo now. ~~~ See what you can pick up from this.
En kijk nu eens wat je van het volgende kunt opsteken.
EnglishThe spiral thread we call a "solo hot spot."
Dit spiraalvormige draadje noemen we een solo hotspot.
EnglishI just did a seven-country solo tour.
Ik heb veel optredens gedaan in het Midden-Oosten.
EnglishIt is not an event for the solo runner.
EnglishHere's our winner of the soprano solo.
EnglishImagining a solo cello concert, one would most likely think of Johann Sebastian Bach unaccompanied cello suites.
Als je aan een solo celloconcerto denkt, dan ben je geneigd om te denken aan de onbegeleide cellosuites van Johann Sebastian Bach.
EnglishRather than solo acts, what is needed here is concerted action at EU level, which should be undertaken in partnership with the USA.
In deze kwestie moeten de EU-landen gezamenlijk actie ondernemen en moeten individuele acties achterwege blijven.
EnglishWe know that the tone of Europe is not that of a solo instrument but that of an orchestra, and the same applies to this Parliament.
We weten dat wie naar Europa luistert geen solo-instrument hoort, maar een orkest, zoals dit Parlement een orkest is.
EnglishVery shortly, I'll be setting out to try and get to Australia, and if I'm successful, I'll be the first woman ever to row solo all the way across the Pacific.
Als het lukt, ben ik de eerste vrouw die ooit solo roeiend de Grote Oceaan is overgestoken.
EnglishThis so-called solo supervision of the financial situation arises from the principle of separation of insurance lines of business.
Dit zogenaamde individuele toezicht op de financiële situatie komt voort uit het beginsel van de scheiding der verzekeringsbranches.
EnglishRegrettably, the solo run by British Prime Minister Tony Blair has seriously undermined the EU's influence and our foreign policy strategy.
Helaas heeft de soloactie van de Britse premier Tony Blair de invloed van de EU en ons buitenlandse beleid ernstig ondermijnd.

Synonyms (English) for "solo":

solo