"to solve" translation into Dutch

EN

"to solve" in Dutch

EN to solve
volume_up
[solved|solved] {verb}

In order to solve the climate crisis, we have to solve the democracy crisis.
Om de klimaatcrisis te kunnen oplossen, moeten we ook deze democratische crisis oplossen.
And it is not us who will solve it; Afghans have to solve it."
Het zijn niet wij die dit gaan oplossen; Afghanen moeten dit oplossen."
If we do not solve it today, we will solve it at second reading.
Als we deze kwestie vandaag niet oplossen, gebeurt dat wel bij de tweede lezing.

Context sentences for "to solve" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to demonstrate that the politics of this Union can solve their problems.
Wij moeten laten zien dat de politiek in deze Unie iets aan hun problemen kan doen.
EnglishThe abolition of steel jaw traps alone will not necessarily solve the problem.
Het niet langer gebruiken van wildklemmen lost het probleem niet noodzakelijk op.
EnglishWe've taken them out of their natural pyramid in order to solve this problem.
We hebben ze uit hun natuurlijke piramide gehaald om dit probleem op te lossen.
EnglishWe use all opportunities to solve infringement problems as quickly as possible.
We stellen alles in het werk om inbreuken zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.
EnglishTogether, we shall be able to solve Europe's cross-border environmental problems.
Samen zullen we de grensoverschrijdende milieuproblemen in Europa aanpakken.
EnglishOr competitive games like chess where, well, you're not trying to solve ...
Of competitieve spellen zoals schaken, waar je niet probeert iets op te lossen...
EnglishIts purpose is to solve a specific problem which has arisen in one Member State.
Daarmee moet een specifiek probleem worden opgelost, dat in een lidstaat is opgedoken.
EnglishThe EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
De EU slaagt er al dertien jaar niet in dit grensoverschrijdende probleem op te lossen.
EnglishWe shall not to be able to solve this problem as we each have different shortcomings.
Dit is een onontwarbare kluwen, want wij vertonen verscheidene tekortkomingen.
EnglishThat presents us with certain legal problems and we are trying to solve them.
Dit levert bepaalde juridische problemen op en wij zijn druk bezig deze op te lossen.
EnglishSome pilot projects have been set up in order to solve Russia's environmental problems.
Om de milieuproblemen in Rusland op te lossen zijn enkele pilotprojecten opgezet.
EnglishHe's trying to find and solve water issues, the crisis around the world.
Hij is aan het proberen om alle waterproblemen op te lossen, over de hele wereld.
EnglishThe compromise that is emerging appears to be useful, but it will not solve everything.
Het zich nu aftekenende compromis lijkt nuttig maar is geen definitieve oplossing.
EnglishParliament should be wary of trying to solve something that may not exist.
Het Parlement moet geen problemen proberen op te lossen die misschien niet bestaan.
EnglishHowever, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
We lossen het probleem echter niet op door haar eenvoudigweg op die lijst te plaatsen.
EnglishIt does not solve the problem, but it can be taken as something positive.
Het lost het probleem niet op, maar het kan als iets positiefs gezien worden.
EnglishTherefore the heavy metal ban does not solve the problem in the short term.
Daarom is een verbod op zware metalen geen oplossing voor de korte termijn.
EnglishAustria cannot solve on its own something that is a problem for the zone as a whole.
Oostenrijk kan het probleem voor het gehele gebied niet alleen aanpakken.
EnglishNot only does it not solve these issues, it does not even address them.
Dit protocol laat de problemen niet alleen onopgelost maar pakt ze zelfs niet aan.
EnglishIf every business were pursuing Interface plans, would that solve all our problems?
Als elke business een Interfaceplan zou volgen, zouden dan alle problemen opgelost zijn?