"Somalia" translation into Dutch

EN

"Somalia" in Dutch

EN

Somalia {proper noun}

volume_up
1. geography
Somalia
Today, Somalia is a fragmented country ruled by a fragmented Government.
Vandaag is Somalië een versplinterd land met een versplinterd gezag.
Secondly, the regional dimension of the crisis in Somalia is crucial.
In de tweede plaats is de regionale dimensie van de crisis in Somalië cruciaal.
The next item is the Commission statement on the situation in Somalia.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie in Somalië.
Somalia (also: Somaliland)
As a result of that I learnt a lot about Somalia and Somaliland and I particularly learned what a complex area it is.
Door mijn werkzaamheden heb ik veel over Somalië en Somaliland geleerd - met name dat het een uiterst gecompliceerd gebied is.

Context sentences for "Somalia" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn Somalia, the central government collapsed and clan warfare broke out.
In Somalië stortte de centrale regering ineen, en stammenoorlogen braken uit.
EnglishSince last June all exports of bananas from Somalia have been suspended.
Sedert juni van het afgelopen jaar is elke export van Somalische bananen stopgezet.
EnglishSecondly, the regional dimension of the crisis in Somalia is crucial.
In de tweede plaats is de regionale dimensie van de crisis in Somalië cruciaal.
EnglishSomalia has not had an effective national government for over 15 years.
Somalië heeft al meer dan vijftien jaar geen effectieve nationale regering.
EnglishMr President, Somalia has not had effective government for more than 15 years now.
Mijnheer de Voorzitter, Somalië kent al meer dan vijftien jaar geen effectieve regering meer.
EnglishThe next item is the Commission statement on the situation in Somalia.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie in Somalië.
EnglishIt is difficult to look at Somalia and feel anything but sadness and frustration.
Het is moeilijk om naar Somalië te kijken en iets anders dan droefheid en frustratie te voelen.
EnglishIn the light of their past, do they really want Somalia to be reunited?
Willen die echt in het licht van hun geschiedenis dat er weer een verenigd Somalia komt?
EnglishWhat the West did to Somalia involved the application of every bad policy imaginable.
Het Westen heeft met betrekking tot Somalië alle mogelijke vormen van slecht beleid toegepast.
Englishon the situation in Somalia and attack against " Médecins sans frontières "
over de situatie in Somalië en over de ontvoering van medewerkers van humanitaire organisaties.
EnglishToday, Somalia is a fragmented country ruled by a fragmented Government.
Vandaag is Somalië een versplinterd land met een versplinterd gezag.
EnglishThe failed state of Somalia is just the most glaring example.
De mislukte staat Somalië is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld.
EnglishLife expectancy is 46 years - the lowest in the world apart from Somalia.
De levensverwachting is 46 jaar - na Somalië de laagste ter wereld.
EnglishThere have already been disastrous floods in Portugal, Spain, Somalia and Mexico this year.
Er zijn dit jaar al rampzalige overstromingen geweest in Portugal, Spanje, Somalië en Mexico.
EnglishThe endemic state of civil war continues to prevent the export of Somalia's quota.
De burgeroorlog in dat land blijft een beletsel voor de export van het quotum dat Somalië is toegewezen.
EnglishSo, in principle and in theory Somalia was not entitled to any aid from the European Union.
Somalië kon dus in principe en in theorie geen aanspraak maken op steun vanuit de Europese Unie.
EnglishThese actions would mean that Somalia would turn into another Afghanistan, ruled by the Taliban.
Dergelijke acties zouden Somalië omvormen tot een tweede Afghanistan in handen van de Taliban.
EnglishIts health statistics are comparable only to Somalia’ s.
De gezondheidsstatistieken zijn slechts vergelijkbaar met die van Somalië.
EnglishMr President, for years, Somalia has been left to fend for itself by the international community.
Voorzitter, jarenlang werd Somalië door de internationale gemeenschap aan zijn lot overgelaten.
EnglishMr President, the rule of the Union of Islamic Courts has been established in southern Somalia.
Mijnheer de Voorzitter, in zuidelijk Somalië voert de Unie van islamitische rechtbanken het bewind.