"sons and daughters" translation into Dutch

EN

"sons and daughters" in Dutch

EN

sons and daughters {plural}

volume_up
sons and daughters
The people of Afghanistan are especially grateful to your sons and daughters in uniform who are serving courageously in our country.
De bevolking van Afghanistan dankt met name uw geüniformeerde zoons en dochters die zo moedig in ons land dienen.
The constant increase in the number of landless people in Cambodia is contributing to an ever-worsening situation, in that these people have no prospects unless they sell their sons and daughters.
De groeiende aantallen mensen zonder grond neemt in Cambodja steeds ernstiger vormen aan, zodat de mensen hun kinderen, hun zoons en dochters, wel móeten verkopen.

Context sentences for "sons and daughters" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
Alleen in Litouwen al is een kwart van de kinderen in de goelags gestorven.
EnglishThey and the other parents of sons and daughters who have died deserved an explanation.
Zij en andere ouders van kinderen die aan de ziekte zijn overleden, hebben recht op een verklaring.
EnglishThe people of Afghanistan are especially grateful to your sons and daughters in uniform who are serving courageously in our country.
De bevolking van Afghanistan dankt met name uw geüniformeerde zoons en dochters die zo moedig in ons land dienen.
EnglishAs a result, driving legally has become the privilege of the sons and daughters of the wealthy, while the number of people driving without any licence is estimated at over one million.
Als gevolg hiervan is legaal autorijden het voorrecht geworden van kinderen van de rijken en rijden er volgens schatting meer dan een miljoen mensen zonder rijbewijs rond.
EnglishThe constant increase in the number of landless people in Cambodia is contributing to an ever-worsening situation, in that these people have no prospects unless they sell their sons and daughters.
De groeiende aantallen mensen zonder grond neemt in Cambodja steeds ernstiger vormen aan, zodat de mensen hun kinderen, hun zoons en dochters, wel móeten verkopen.
EnglishAnd knowing what we know about the destructive power of cigarettes, we continue to allow our children, our sons and daughters, to be in the presence of the influences that start them smoking.
En terwijl we de vernietigende kracht van sigaretten goed kennen, blijven we toestaan dat onze kinderen, onze zonen en dochters, aan de invloeden zijn blootgesteld, die ze doen beginnen met roken.

Similar translations for "sons and daughters" in Dutch

and conjunction
Dutch
sons adjective
Dutch