"soot" translation into Dutch

EN

"soot" in Dutch

NL
EN

soot {noun}

volume_up
But what we're missing is also some other emissions like black carbon, that is soot.
Maar we missen ook een ander soort emissies zoals zwarte koolstof: roet.
In 2000, he discovered that soot was probably the second leading cause of global warming, after CO2.
In 2000 ontdekte hij dat roet waarschijnlijk de een-na-belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is, na CO2.

Context sentences for "soot" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut what we're missing is also some other emissions like black carbon, that is soot.
Maar we missen ook een ander soort emissies zoals zwarte koolstof: roet.
EnglishIn 2000, he discovered that soot was probably the second leading cause of global warming, after CO2.
In 2000 ontdekte hij dat roet waarschijnlijk de een-na-belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is, na CO2.
EnglishMoreover, the Netherlands is being criticised for wishing to speed up the introduction of soot filters.
Neen, sterker nog, Nederland wordt veroordeeld vanwege het feit dat men de roetfilters versneld wil gaan invoeren.
EnglishNew cars will need to meet strict fuel efficiency requirements, and priority will need to be given to soot filters becoming compulsory in diesel cars.
Nieuwe auto's zullen aan strenge eisen omtrent brandstofefficiëntie moeten voldoen en voor dieselauto's zullen roetfilters snel verplicht moeten worden.
EnglishEmissions from waste incineration, such as sulphur, nitrous oxides, dioxins and soot, should be treated in the same way, regardless of what is being incinerated.
Emissies van afvalverbranding, bijvoorbeeld zwavel, stikstofdioxide, dioxinen en stof, moeten allemaal gelijk behandeld worden, ongeacht wat er verbrand wordt.
EnglishBy reducing the annual limit values for particulates we seek to create incentives for long-term and sustainable projects such as environmental zones or the introduction of soot filters.
Door de jaargrenswaarden voor fijne stofdeeltjes te verlagen, stimuleren we permanente en duurzame maatregelen zoals het instellen van milieuzones of het verplicht stellen van roetfilters.

Synonyms (English) for "soot":

soot