EN

sophisticated {adjective}

volume_up
sophisticated
(Laughter) But the only way I can describe what I was seeing that day was that this octopus was playing, which is a pretty sophisticated behavior for a mere invertebrate.
Maar de enige wijze waarop ik kan beschrijven wat ik meemaakte, was dat deze octopus aan het spelen was, wat behoorlijk geraffineerd gedrag is voor een simpele ongewervelde.
It is a sophisticated piece of legislation - the best in the world, as I have said - to enable consumers to make the choice for themselves of whether or not to consume GM foods.
Deze wetgeving is zeer modern en geraffineerd - zoals ik eerder zei, de beste ter wereld - en erop gericht om consumenten zelf te kunnen te laten kiezen of zij wel of geen GG-producten consumeren.

Context sentences for "sophisticated" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd lately we've gotten more sophisticated and we have this three-color system.
Recent werden we wat meer gesofisticeerd. ~~~ We hebben nu een driekleurensysteem.
EnglishBut of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Natuurlijk vastgelegd in de genen maar we gebruiken ze toch op een verfijnde manier.
EnglishSmall and medium-sized enterprises do not have the funds for sophisticated research.
Kleine en middelgrote ondernemingen hebben geen geld voor veeleisend onderzoek.
EnglishThe Stability and Growth Pact has to have a far more sophisticated interpretation.
Het Stabiliteits- en groeipact moet veel verfijnder worden geïnterpreteerd.
EnglishMotor vehicles are indeed, as Mrs Caullery says, complex and sophisticated.
Motorvoertuigen zijn inderdaad, zoals mevrouw Caullery zegt, complex en geavanceerd.
EnglishAnd for example, the most sophisticated version that we're aware of is human language.
Bijvoorbeeld, de meest verfijnde versie die we kennen is de menselijke taal.
EnglishEven the most sophisticated among us seem powerless to break this cycle.
Zelfs de meest ontwikkelde mensen zijn machteloos bij het doorbreken van deze cyclus.
EnglishThe illegal drugs trade is now a sophisticated international business.
De illegale drugshandel is een zeer geavanceerde internationale onderneming geworden.
EnglishGentlemen, word is out... you are two sophisticated men of means...
Heren, het is bekend... dat jullie twee beschaafde en bemiddelde mannen zijn.
EnglishIn some cases, there would actually be algorithms, and very sophisticated algorithms.
Soms waren er wel algoritmen, en wel erg gesofisticeerde algoritmen.
EnglishOrganized crime is a sophisticated international business that recognizes no borders.
De georganiseerde misdaad is een ingewikkeld, internationaal gebeuren dat geen grenzen kent.
EnglishI find that entirely acceptable because these cartels are becoming more and more sophisticated.
Ik vind dat volstrekt aanvaardbaar, want deze kartels worden steeds ingewikkelder.
EnglishOrganized crime is a sophisticated international business operation.
De georganiseerde criminaliteit is een hoog ontwikkeld internationaal zakelijk bedrijf.
EnglishThe Ordnance Survey in the United Kingdom is highly developed and sophisticated.
De, de topografische dienst van het Verenigd Koninkrijk, werkt zeer geavanceerd en perfectionistisch.
EnglishIt must be assumed that the Council's attitude is more sophisticated.
Waarschijnlijk zal het standpunt van de Raad meer genuanceerd zijn.
EnglishTo do that we'll probably need much more sophisticated technology than we have today.
Om dat te kunnen hebben we waarschijnlijk veel meer geavanceerde technologie nodig dan we nu hebben.
EnglishThe answer is not only improved intelligence and sophisticated security.
Het antwoord daarop is niet alleen betere inlichtingendiensten en geavanceerde veiligheidsmaatregelen.
EnglishSecondly, drug companies are not going to develop really sophisticated psychoactive drugs.
Ten tweede: farmaceutische bedrijven gaan geen geavanceerde psychoactieve geneesmiddelen ontwikkelen.
EnglishMore sophisticated, more intelligent and, of course, Three Laws safe.
Hoger ontwikkeld, intelligenter en natuurlijk 3 Wet-veilig.
EnglishIn the background there is a very sophisticated anesthesia machine.
Op de achtergrond is een zeer geavanceerde anesthesiemachine.

Synonyms (English) for "sophisticated":

sophisticated
English
sophistication
sophisticate