EN

sounded {past participle}

volume_up
After all, both have spoken very convincingly and sounded pessimistic at the same time.
Beide hebben immers erg overtuigd gesproken -- en triest geklonken.
Ik zal in haar oren wel stom geklonken hebben!
. ~~~ 30 years ago that would have sounded ludicrous.
Denk daar eens aan, dat een groep studenten letterlijk de levens van een miljard mensen kan beïnvloeden . 30 jaar geleden zou dat belachelijk hebben geklonken.

Context sentences for "sounded" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCommissioner, it is time someone in this debate sounded a note of congratulations.
Commissaris, het wordt tijd dat iemand in dit debat u een compliment maakt.
EnglishMr President, it appears that Doha has sounded the alarm bells here in this House.
Voorzitter, Doha heeft blijkbaar het alarm hier in het gebouw doen afgaan.
EnglishYou also once again sounded a note of warning today when assessing the report.
Vandaag maande u ons u bij de beoordeling van het verslag opnieuw tot voorzichtigheid.
EnglishWith all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
Met die ongelijke muren en overal rotzooi klonk het eigenlijk best goed.
EnglishThe World Bank has already sounded the alarm bell about the dangers of a humanitarian crisis.
De Wereldbank heeft de noodklok al geluid voor de gevaren van een humanitaire crisis.
EnglishAnd I thought molecular weight sounded much less nerdy than molar mass.
Ik vond dat moleculair gewicht minder nerd-achtig klonk dan molmassa.
EnglishAfter all, both have spoken very convincingly and sounded pessimistic at the same time.
Beide hebben immers erg overtuigd gesproken -- en triest geklonken.
EnglishNATO has rightly sounded a first military warning this week.
De NAVO heeft deze week terecht reeds een eerste militaire waarschuwing gegeven.
EnglishAnd yet, how embarrassed the Council and the Commission sounded!
En wat spreekt er dan toch een verwarring uit de woorden van de Raad en de Commissie!
EnglishFrom just an idea that sounded crazy, you have the largest encyclopedia in the world.
Uiteindelijk heb je de grootste encyclopedie ter wereld gebouwd.
EnglishWe are now working on a new set, having sounded out many governments on the issue.
Nu zijn wij bezig een nieuwe ronde voor te bereiden - na verschillende regeringen te hebben gepolst.
EnglishMy dear Dagmar, a veritable fanfare of compliments has been sounded in your honour today.
Beste Dagmar, er is een golf van complimenten over je uit gestort.
EnglishYou don't care that the word sounded pretty when it was spoken.
Het gaat er niet om dat het woord goed klonk toen het werd uitgesproken.
EnglishIt is not just the trade union associations, but it was also the employers who sounded the alarm.
Het zijn niet alleen de vakorganisaties maar het waren ook de werkgevers die alarm sloegen.
EnglishI cannot imagine how that sounded through the Finnish interpretation!
Ik heb geen idee hoe dit alles in de Finse vertolking klinkt!
EnglishActually it sounded nice in the beginning, but when you look at 600 summaries, it's quite a lot.
Het klonk in het begin redelijk goed, maar als je 600 samenvattingen bekijkt, dan is dat veel.
EnglishIt sounded to me very much like the most stupid thing which India had done for a long time.
Het is een van de domste dingen die India ooit gedaan heeft.
EnglishAnd it was kind of spooky, because he would say these things that just sounded like they really understood you.
Het was spookachtig. ~~~ Want hij zei dingen die klonken alsof hij je echt begreep.
EnglishI think that idea sounded very interesting, and I hope the Commission will look into it.
Naar mijn idee klonk dat bijzonder interessant en ik hoop dat de Commissie iets met zijn voorstel wil doen.
EnglishIt is outrageous that no warning signals were sounded while Parmalat funds were being embezzled.
Het is een schande dat er niet aan de bel is getrokken terwijl er geld van Parmalat werd verduisterd.