"South America" translation into Dutch

EN

"South America" in Dutch

EN

South America {proper noun}

volume_up
1. geography
South America
We paid for the fumigation of Andean valleys in South America.
In Zuid-Amerika hebben we betaald voor de fumigatie van de dalen in de Andes.
In 1955, I saw for myself the abject poverty and inequality in South America.
In 1955 heb ik persoonlijk in Zuid-Amerika extreme armoede en ongelijkheid leren ervaren.
You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
Je ziet dat Zuid-Amerika en Afrika op een bepaalde manier met elkaar kunnen verbonden worden.

Context sentences for "South America" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Op de agenda van DIPECHO staan Zuid-Oost-Azië, Midden-Amerika en de Caraïben.
EnglishThey breed in the high arctic, and they winter down in southern South America.
Maar ze verzamelen in de Golf en waaieren dan uit over het noordpoolgebied.
EnglishWe only have to look at the coast of South America and see what is happening there.
Je hoeft maar naar de kusten van Zuid-Amerika te kijken om te weten wat daar gebeurt.
EnglishIn 1955, I saw for myself the abject poverty and inequality in South America.
In 1955 heb ik persoonlijk in Zuid-Amerika extreme armoede en ongelijkheid leren ervaren.
EnglishYou see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
Je ziet dat Zuid-Amerika en Afrika op een bepaalde manier met elkaar kunnen verbonden worden.
EnglishWomen from Asia, Africa, South America and the central and eastern european states.
Ze komen in dubieuze arbeidsrelaties en in schijnhuwelijken terecht.
EnglishAnd I said -- Rivers and lakes, the hydrological systems, South America.
En ik zei -- Rivieren en meren, de hydrologische systemen, Zuid-Amerika.
EnglishSo on a rectangle you can paint patterns of North and South America, or the words, "DNA."
Dus op een rechthoek maak je Noord-en Zuid-Amerika, of de woorden "DNA."
EnglishI have just returned from a trip to South America as part of an official delegation.
Ik ben net terug van een officiële delegatiereis naar Zuid-Amerika.
EnglishWe paid for the fumigation of Andean valleys in South America.
In Zuid-Amerika hebben we betaald voor de fumigatie van de dalen in de Andes.
EnglishThey're found everywhere on the planet except for the Arctic and the southern tip of South America.
Ze zijn overal te vinden op de planeet, behalve op de polen en de zuidpunt van Zuid-Amerika.
EnglishShe stayed in Korea while he did two tours in South America.
Ze bleef in Korea terwijl hij twee rondes in Zuid-Amerika deed.
EnglishAmerica and south-east Asia are having a much worse time of it as far as climate and storms go.
In Amerika en Zuid-Oost-Azië is de situatie daarentegen, wat klimaat en stormen betreft, veel slechter.
EnglishMadam President, four weeks ago I visited Colombia as a member of the South America delegation.
Mevrouw de Voorzitter, vier weken geleden kon ik als lid van de Zuid-Amerikaanse delegatie Colombia bezoeken.
EnglishWho would have thought that the ethanol biofuel miracle would come from a developing country in South America?
Wie had gedacht dat het biobrandstof-wonder van een ontwikkelingsland in Zuid Amerika zou komen?
EnglishThe situation in the EU cannot be compared with the endemic FMD situation in South America or elsewhere.
De situatie in de EU is niet vergelijkbaar met die in Zuid-Amerika of welke regio dan ook waar MKZ endemisch is.
EnglishIt is not enough to control the old trade routes from South America, North Africa or the Far East.
Het volstaat niet meer de voormalige handelcircuits van Zuid-Amerika, Noord-Afrika of het Verre Oosten te controleren.
EnglishBritain, America, Japan, South Africa, the Congo.
Groot Brittannië, Amerika, Japan, Zuid Afrika, Congo.
EnglishFor instance, to name but one, the recent threat of E. coli O157 probably emerged in South America.
Zo is bijvoorbeeld de recente dreiging van E-coli O157, om er maar één te noemen, waarschijnlijk ontstaan in Zuid-Amerika.
EnglishI'm gonna try to get us some work in South America.
Ik ga proberen werk te krijgen in Zuid-Amerika.

Similar translations for "South America" in Dutch

south adverb
south adjective
south noun
Dutch
south wind noun
south magnetic pole noun
south of adjective