"south-east" translation into Dutch

EN

"south-east" in Dutch

EN

south-east {adjective}

volume_up
south-east (also: south-eastern)
Because even in the south-east of England there are pockets of deprivation.
Omdat er zelfs in het Zuidoosten van Engeland plaatsen zijn waar armoede heerst.
A third situation that worries us is the situation in the south-east.
Een derde punt dat ons zorgen baart, is de situatie in het zuidoosten van Turkije.
Furthermore, the situation in the south east of Turkey remains a matter for concern.
Bovendien is de situatie in het zuidoosten van Turkije nog steeds verontrustend.

Context sentences for "south-east" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Op de agenda van DIPECHO staan Zuid-Oost-Azië, Midden-Amerika en de Caraïben.
EnglishFurthermore, the situation in the south east of Turkey remains a matter for concern.
Bovendien is de situatie in het zuidoosten van Turkije nog steeds verontrustend.
EnglishBecause even in the south-east of England there are pockets of deprivation.
Omdat er zelfs in het Zuidoosten van Engeland plaatsen zijn waar armoede heerst.
EnglishThe Stability Pact for South-East Europe offers an excellent forum for this.
Het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa biedt daarvoor een uitstekend forum.
EnglishI can assure Members that we will continue to monitor the situation in the south east.
Ik kan u verzekeren dat we de toestand in het zuidoosten zullen blijven volgen.
EnglishWe need to learn an important lesson from the financial turmoil in south-east Asia.
Er valt een belangrijke les te trekken uit de financiële beroering in Zuidoost-Azië.
EnglishThis applies to North Africa as well as South East Asia and Latin America.
Het gaat hierbij zowel om Noord-Afrika als om Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.
EnglishLike Parliament, we are concerned about the situation in South-East Turkey.
Wij zijn net als het Parlement bezorgd over de situatie in Zuidoost-Turkije.
EnglishThat is the purpose of the Stabilisation and Association Process for South East Europe.
En daarvoor is het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa bedoeld.
EnglishThe next item is the Commission statement on the situation in the South-East of Turkey.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie in Zuidoost-Turkije.
EnglishThat is what we are trying to encourage the countries of south-east Europe to do.
Wij willen de landen van Zuid-Oost-Europa aanzetten hetzelfde te doen.
EnglishNow our energy is focused on a peaceful unification in south-east Europe.
Nu richten we onze energie op een vreedzame hereniging met Zuidoost-Europa.
EnglishA third situation that worries us is the situation in the south-east.
Een derde punt dat ons zorgen baart, is de situatie in het zuidoosten van Turkije.
EnglishThe war against the Kurds in the south-east of Turkey has recently intensified.
De strijd tegen de Koerden in het zuidoosten van Turkije is de laatste tijd hevig opgelaaid.
EnglishThe EU should also focus much more on the source in South-East Asia.
Maar ook moet de EU zich veel meer gaan richten op de bron in Zuidoost-Azië.
EnglishAbove all, it is an important member of ASEAN, our partner community in South-East Asia.
Het is vooral een belangrijk lid van de ASEAN, onze partnergemeenschap in Zuid-Oost-Azië.
EnglishThe Association of South-East Asian Nations now threatens to exclude Burma from its members.
De Association of South-East Asian Nations dreigt sindsdien Birma als lid te royeren.
EnglishIn Kent, in the south-east of England, we have had to deal with some pretty severe problems.
In Kent, in Zuidoost-Engeland, leidde zo'n blokkade tot ernstige problemen.
EnglishAs we predicted, the crisis in South-East Asia has had global repercussions.
De crisis in Zuid-Oost-Azië heeft, zoals wij voorspeld hadden, gevolgen voor de gehele wereld.
EnglishPassengers arriving from South-East Asia are allowed to just pass straight through.
Passagiers afkomstig uit Zuidoost-Azië kunnen gewoon doorlopen.

Synonyms (English) for "south-east":

south-east

Similar translations for "south-east" in Dutch

east adjective
east noun
Dutch
south adverb
south adjective
south noun
Dutch
south wind noun
south magnetic pole noun
south of adjective