"Soviet" translation into Dutch

EN

"Soviet" in Dutch

NL

EN Soviet
volume_up
{adjective}

Soviet
The actual aim of this resolution is to condemn the Soviet Union.
Deze resolutie is namelijk bedoeld als een veroordeling van de Sovjet-Unie.
The end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union.
Het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Even following the collapse of the Soviet Union, Russia is still a major world player.
Rusland is ook na de ineenstorting van de Sovjet-Unie een belangrijke speler op wereldvlak.

Context sentences for "Soviet" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLatvia therefore inherited a heavy burden from the regime of Soviet occupation.
Letland heeft aan de sovjetbezetting dus een loodzware erfenis overgehouden.
EnglishFirstly, for Poland, it meant breaking free from the foreign Soviet model.
Ten eerste betekende zij voor Polen een breuk met het buitenlandse sovjetmodel.
EnglishThis programme is aimed at supporting nuclear safety in the former Soviet Union.
Dit programma moet de nucleaire veiligheid in de voormalige Sowjet Unie ten goede komen.
EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Het heeft plaatsgevonden in een land vlak bij mijn eigen land, Finland: de Sovjetunie.
EnglishThere is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
Er is nog een sovjetachtig autoritair regime in onze mediterrane omgeving.
EnglishThe Soviet Union responded to that disaster by entombing and isolating Chernobyl.
Toentertijd heeft Rusland op de ramp gereageerd door Tsjernobyl te ommantelen, te isoleren.
EnglishAs you know, these all have Soviet reactors, if they have reactors at all.
Als ze al reactoren hebben, zijn ze immers allemaal van Russische makelij.
EnglishThe Soviet healthcare disaster was matched by equal incompetence on the economic front.
De verschrikkelijke sovjettoestanden gaan gepaard met verdwazing op economisch gebied.
EnglishThey have a huge problem in raising world awareness of this former Soviet problem.
Het kost hen erg veel moeite om de wereld bewust te maken van dit voormalige sovjetprobleem.
EnglishWhat you are creating is a new Soviet Union, and that is exactly what we do not want.
U streeft dus in feite naar een nieuwe Sovjetunie en dat is nu juist wat wij niet willen.
EnglishThe answer was, of course, that it was because the Soviet Union was undemocratic.
Het antwoord was, uiteraard, dat de Sovjetunie ondemocratisch was.
EnglishBelarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Wit-Rusland is een laatste restant van het Sovjetrijk, een overblijfsel uit vroegere tijden.
EnglishWithout Soviet aid and Chinese countertrade the economy is in severe difficulty.
Zonder de sovjethulp en de Chinese ruilhandel, is de economie in ernstige moeilijkheden geraakt.
EnglishLaw faculties at universities were seriously neglected during the Soviet era.
De juridische faculteiten aan de universiteiten zijn in de Sovjetperiode ernstig verwaarloosd.
EnglishThe environment in the Baltic region was badly damaged during the Soviet era.
Het milieu in de Oostzee is in de Sovjetperiode ernstig vervuild.
EnglishTo consider them as forming part of a group would be to revert to Soviet logic.
Wanneer we hen als leden van een groep beschouwen, vervallen we opnieuw in de sovjetgedachtegang.
EnglishPlease, do not finance the construction of any new nuclear reactors in the former Soviet Union!
Ik smeek u, u gaat toch geen nieuwe kernreactoren in de voormalige USSR financieren!
EnglishThe Soviet planned economy has only partly been replaced by a normal market economy.
De planeconomie van de sovjets is slechts voor een deel vervangen door een normale markteconomie.
EnglishMr President, Belarus is the last surviving European bastion of neo-soviet ideology.
Mijnheer de Voorzitter, Wit-Rusland is het laatst overgebleven bastion van de neo-sovjetideologie.
EnglishWe could take as an example the situation in the former Soviet Union, in what is now Russia.
Ik neem als voorbeeld de voormalige Sovjetunie, het huidige Rusland.