"soya beans" translation into Dutch

EN

"soya beans" in Dutch

EN

soya beans {plural}

volume_up
soya beans
The tests were therefore halted, and those soya beans were never placed on the market as a product.
De proeven werden dan ook stopgezet en de sojabonen werden nooit op de markt gebracht.
This information does not constitute new evidence of potential adverse effects from the Monsanto soya beans.
Deze informatie verschaft geen nieuwe bewijzen voor mogelijk negatieve effecten van de sojabonen van Monsanto.
It therefore follows that the Monsanto soya beans can only be imported if they can meet this limit.
Daarom kunnen de sojabonen van de firma Monsanto alleen ingevoerd worden als deze aan dit maximumgehalte voldoen.

Context sentences for "soya beans" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe tests were therefore halted, and those soya beans were never placed on the market as a product.
De proeven werden dan ook stopgezet en de sojabonen werden nooit op de markt gebracht.
EnglishThese are all products in which we may easily find soya beans; there are hundreds and hundreds of products that contain them.
Allemaal producten waarin al gauw soja verwerkt zit; soja zit in honderden producten.
EnglishIt therefore follows that the Monsanto soya beans can only be imported if they can meet this limit.
Daarom kunnen de sojabonen van de firma Monsanto alleen ingevoerd worden als deze aan dit maximumgehalte voldoen.
EnglishThis information does not constitute new evidence of potential adverse effects from the Monsanto soya beans.
Deze informatie verschaft geen nieuwe bewijzen voor mogelijk negatieve effecten van de sojabonen van Monsanto.
EnglishFirstly, labelling food such as soya beans, which are used in thousands of food preparations, is not practical.
Ten eerste is etikettering van producten als sojabonen die in tal van voedselbereidingen worden verwerkt, niet praktisch.
EnglishThe classic example is table oil directly derived from GM maize, GM soya beans, or GM rapeseed.
Het klassieke voorbeeld is spijsolie die rechtstreeks wordt verkregen uit genetisch gemanipuleerde gewassen als maïs, sojabonen en koolzaad.
EnglishI wonder where these studies are in the case of the genetically modified soya beans that have now been approved.
Ik vraag mij af of dat langdurig onderzoek in het geval van de nu toegelaten genetisch gemodificeerde soja heeft plaatsgevonden.
EnglishThe Council Directive 96/ 32 of May 1996 has set a maximum limit of 20 ppm of glysophate residues on soya beans.
Richtlijn 96/32 van de Raad van mei 1996 heeft voor sojabonen een maximumgehalte aan glysofaatresiduen vastgesteld van 20 p.p.m..
EnglishWe respect the wish of the individual consumer and that wish can be accommodated by labelling soya beans separately.
We hebben respect voor de wens van de individuele consument en aan die wens kan tegemoet worden gekomen door de sojaboon wel apart te etiketteren.
EnglishThe information supplied by certain Members of this House refers to the allergenic potential of soya beans in general.
De informatie die bepaalde leden van deze Vergadering verstrekt hebben, heeft betrekking op het feit dat sojabonen allergieën kunnen veroorzaken.
EnglishFor example, it is now known that when these genetically modified soya beans were being bred, the new active substance was not tested at all.
Zo is bekend geraakt dat de nieuwe werkzame stof bij de teelt van de genetisch gemanipuleerde sojabonen niet eens is getest.
EnglishBut that is not a new element since it is well known that all soya beans can be responsible for allergies in some, individual human beings.
Maar dat is niets nieuws aangezien bekend is dat alle sojabonen verantwoordelijk kunnen zijn voor allergieën bij sommige mensen.
EnglishThere is one thing we must not forget: soya beans cannot be planted throughout the Community, but only in regions with a favourable climate.
Laten wij één ding niet vergeten: men kan niet overal in de Gemeenschap sojabonen verbouwen; dat kan alleen in de gebieden met het geschikte klimaat.
EnglishThe much-quoted problem of allergenicity can be traced back to tests on a different species of soya bean, in which a Brazil nut protein was introduced into the soya beans.
Het vaak geciteerde probleem van het allergierisico heeft te maken met proeven met een andere soort sojabonen waarbij een paranooteiwit was ingesplitst.
EnglishThose dangers must be contained by policy, or at least a case-by-case assessment is needed of the kind now being conducted over soya beans.
Die gevaren moeten mede door de politiek worden ingedamd, in ieder geval is een beoordeling van geval tot geval, zoals die nu plaatsvindt naar aanleiding van de sojabonen, noodzakelijk.
EnglishIt would mean that an average shipload of non-genetically engineered soya beans could still contain over 3 000 tonnes of genetically engineered beans.
Dat zou betekenen dat een doorsnee scheepslading sojabonen die niet genetisch gemodificeerd zijn altijd nog mag worden vermengd met meer dan 3000 ton genetisch gemodificeerde sojabonen.
EnglishI respond by saying the consent for the placing on the market of these soya beans has been granted in accordance with the procedures foreseen by Directive 92/ 220.
Mijn antwoord hierop is dat de toestemming voor het op de markt brengen van deze sojabonen verleend is overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in richtlijn 92/220.
EnglishWe cannot yet be sure, by sending a pâté to a laboratory for tests, whether the pig from which the liver pâté was produced was fed on genetically modified soya beans.
Toch biedt de controle van leverpastei in een laboratorium nog geen garantie dat het varken waarvan de pastei gemaakt is, geen genetisch gemodificeerde sojabonen heeft gegeten.
EnglishAnother example is Argentina, which uses differentiated export duties on soya beans and soya bean flour as a means of indirectly subsidising the building of its largest soya mill.
Argentinië gebruikt bijvoorbeeld de gedifferentieerde exportrestituties voor sojabonen en sojameel als indirecte subsidie voor het bouwen van zijn grootste sojamolen.
EnglishMilk derived from cows which have been treated with genetically modified growth hormones will not be labelled, nor will soya oil made from genetically modified soya beans.
Net zo min als uit genetisch gemanipuleerde soja vervaardigde sojaolie wordt geëtiketteerd, wordt melk die afkomstig is van met genetisch gemanipuleerde groeihormonen behandelde koeien geëtiketteerd.

Synonyms (English) for "soya bean":

soya bean

Similar translations for "soya beans" in Dutch

soya noun
Dutch
soya bean noun
to be full of beans
butter beans noun