"soya beans" translation into Dutch

EN

"soya beans" in Dutch

EN soya beans
volume_up
{plural}

soya beans
The tests were therefore halted, and those soya beans were never placed on the market as a product.
De proeven werden dan ook stopgezet en de sojabonen werden nooit op de markt gebracht.
This information does not constitute new evidence of potential adverse effects from the Monsanto soya beans.
Deze informatie verschaft geen nieuwe bewijzen voor mogelijk negatieve effecten van de sojabonen van Monsanto.
It therefore follows that the Monsanto soya beans can only be imported if they can meet this limit.
Daarom kunnen de sojabonen van de firma Monsanto alleen ingevoerd worden als deze aan dit maximumgehalte voldoen.

Similar translations for "soya beans" in Dutch

soya noun
Dutch
bean noun

Context sentences for "soya beans" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are all products in which we may easily find soya beans; there are hundreds and hundreds of products that contain them.
Allemaal producten waarin al gauw soja verwerkt zit; soja zit in honderden producten.
EnglishI wonder where these studies are in the case of the genetically modified soya beans that have now been approved.
Ik vraag mij af of dat langdurig onderzoek in het geval van de nu toegelaten genetisch gemodificeerde soja heeft plaatsgevonden.
EnglishWe respect the wish of the individual consumer and that wish can be accommodated by labelling soya beans separately.
We hebben respect voor de wens van de individuele consument en aan die wens kan tegemoet worden gekomen door de sojaboon wel apart te etiketteren.
EnglishMilk derived from cows which have been treated with genetically modified growth hormones will not be labelled, nor will soya oil made from genetically modified soya beans.
Net zo min als uit genetisch gemanipuleerde soja vervaardigde sojaolie wordt geëtiketteerd, wordt melk die afkomstig is van met genetisch gemanipuleerde groeihormonen behandelde koeien geëtiketteerd.
EnglishBut now, thanks to the Commission's decision, we shall not know whether the soya beans are produced normally or genetically modified, because the labels wo n't tell us, because that is n't allowed.
Dankzij het besluit van de Commissie weten we nu niet meer of het gaat om normaal geproduceerde soja of om genetisch gemodificeerde soja, omdat het niet op de etiketten staat, want dat is verboden.