EN

Spanish {adjective}

volume_up
Spanish
Subject: Spanish nationality requirement for Spanish airline captains
Betreft: Vereiste van Spaanse nationaliteit voor gezagvoerders van Spaanse vliegtuigen
This week in the Spanish Parliament we witnessed the Spanish Government's arrogance.
Deze week zijn we in het Spaanse parlement getuige geweest van de arrogantie van de Spaanse regering.
In particular it will be prejudicial to the transit of Spanish goods.
Concreet gezegd, het Spaanse transitoverkeer dreigt hiervan schade te ondervinden.
Spanish (also: Castilian)
It was the Spanish Presidency that established the new transatlantic agenda.
Het Spaans voorzitterschap heeft de new transatlantic agenda opgericht.
For those of you who don't speak Spanish, jugo de naranja -- it's actually the Spanish for "orange juice."
Voor iedereen die geen Spaans spreekt: "jugo de naranja": dat is Spaans voor sinaasappelsap.
The Spanish National Hydrological Plan is not an enemy of sustainable development.
Het Spaans nationaal waterplan is niet in strijd met de eis van duurzame ontwikkeling.

Context sentences for "Spanish" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishUnder the Spanish Presidency, all our problems are worse than six months ago.
Na het Spaans voorzitterschap is de toestand nog erger dan zes maanden geleden.
EnglishThe head of the main opposition party in the Spanish State said this recently.
Dat heeft de leider van de belangrijkste oppositiepartij in Spanje onlangs gezegd.
EnglishThe banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
Door Batasuna te weren maakt dus niet alleen Spanje, maar heel Europa een fout.
EnglishWe are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it.
We zijn allen geschokt door deze moordaanslag en leven mee met de Spaanse bevolking.
EnglishI would like to call on the Spanish authorities to take another look at this case.
Ik zou de Spaanse autoriteiten ertoe willen oproepen deze zaak opnieuw te bekijken.
EnglishI understand only too well the feelings of Spanish colleagues in this House.
Ik begrijp ook maar al te goed de gevoelens van de Spaanse collega's in dit Huis.
EnglishI was pleased to hear the Spanish minister referring to issues about deep poverty.
Het verheugde mij dat de Spaanse minister refereerde aan het grote armoedevraagstuk.
EnglishI count my very dear Spanish colleagues among my best friends in Parliament.
Mijn dierbare Spaanse collega's reken ik tot mijn beste vrienden in dit Parlement.
EnglishI want to speak directly to the Spanish President-in-Office at this point.
Ik wil me ten aanzien hiervan direct richten tot de Spaanse fungerend voorzitter.
EnglishAs you can see, the Spanish Government does not only ban the European Constitution.
Zoals u ziet, wijst de Spaanse regering niet alleen de Europese Grondwet af.
EnglishSome veterans from the Spanish Civil War were in the public gallery yesterday.
Er waren gisteren enige veteranen van de Spaanse burgeroorlog op de publieke tribune.
EnglishAnd, ladies and gentlemen, as Spanish folklore says: 'A white year is a good year '.
Waarde collega's, de Spaanse volkswijsheid zegt: " Sneeuw brengt voorspoed ".
EnglishThe Spanish National Hydrological Plan is not an enemy of sustainable development.
Het Spaans nationaal waterplan is niet in strijd met de eis van duurzame ontwikkeling.
EnglishSubject: Murder of the Spanish citizen Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatorial Guinea
Betreft: De moord op de Spaanse Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatoriaal Guinea
EnglishForgive me for saying this, but are we considering this to be nice to the Spanish?
Vergeeft u mij dat ik het zeg, maar doen we dat om aardig te zijn voor de Spanjaarden?
EnglishAs far as Spain's referendum is concerned, 33 % of the Spanish people voted in favour.
Bij het referendum in Spanje heeft 33 procent van de Spanjaarden voor gestemd.
EnglishSpanish strawberries will be able to continue to oust French production.
De Spaanse aardbeien kunnen doorgaan met het verdringen van de Franse productie.
EnglishHowever, in the Spanish version the 'abogado ' has disappeared completely.
In de Spaanse vertaling echter is de advocaat helemaal verdwenen, hij is weg.
EnglishOn the other hand, Mrs de Palacio, you should ask the Spanish Government a question.
Mevrouw de Palacio weet daarentegen wel een vraag te stellen aan de Spaanse regering.
EnglishI have already been assured from my right that this will be added in the Spanish version.
Men heeft mij al verzekerd dat deze passage in het Spaans zal worden toegevoegd.

Synonyms (English) for "Spanish":

Spanish
Spanish people
English