"spate" translation into Dutch

EN

"spate" in Dutch

NL

"spatten" in English

EN

spate {noun}

volume_up
Mr President, I should like to condemn strongly the recent spate of violence in Sri Lanka.
Mijnheer de Voorzitter, ik veroordeel ten zeerste de recente stroom van geweld in Sri Lanka.
However, their reputation has been shaken somewhat by the recent spate of financial scandals, starting with Enron and ending with Parmalat.
Hun reputatie heeft echter nogal te lijden gehad onder de recente stroom financiële schandalen die begon met Enron en eindigde met Parmalat.
spate (also: flood)
NL

spatten {verb}

volume_up

Context sentences for "spate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMr President, I should like to condemn strongly the recent spate of violence in Sri Lanka.
Mijnheer de Voorzitter, ik veroordeel ten zeerste de recente stroom van geweld in Sri Lanka.
EnglishThe past few months in particular have seen a whole spate of racially motivated criminal acts in Germany.
In de voorbije maanden zijn in Duitsland opnieuw door racisme ingegeven misdrijven gepleegd.
EnglishWe are concerned that a whole spate of amendments will not actually benefit the management of the Commission.
Wij zijn bang dat wijziging na wijziging het beheer van de Commissie niet ten goede zal komen.
EnglishHowever, their reputation has been shaken somewhat by the recent spate of financial scandals, starting with Enron and ending with Parmalat.
Hun reputatie heeft echter nogal te lijden gehad onder de recente stroom financiële schandalen die begon met Enron en eindigde met Parmalat.
EnglishBulgaria seems to have made less progress, with a spate of horrendous mafia-style contract killings, which are of major concern to all of us.
Bulgarije lijkt minder vorderingen te hebben gemaakt, met een groot aantal gruwelijke, maffia-achtige huurmoorden, die ons allemaal grote zorgen baren.
EnglishAs well as this tragedy, I think that we must now fear, because of the lack of clean drinking water, a spate of epidemics, cholera and dysentery in particular.
Waar wij momenteel bij dit drama voor moeten vrezen, is dat er door een tekort aan drinkwater allerlei epidemieën zullen uitbreken, zoals met name cholera en dysenterie.
EnglishBut the latest spate of restructuring in the United Kingdom and throughout the European Union shows that we are far from achieving those things.
De laatste golf van herstructureringen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de Europese Unie laat echter maar weer eens zien dat we wat dat betreft nog een hele lange weg te gaan hebben.

Synonyms (English) for "spate":

spate