"spine" translation into Dutch

EN

"spine" in Dutch

NL

"spin" in English

EN
EN

spine {noun}

volume_up
1. anatomy
Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Hier zie je een kogel die net naast de ruggengraat van deze persoon is blijven steken.
She believed that all well-drawn characters have a spine.
Ze geloofde dat alle goedgetekende personages een ruggengraat hebben.
The European Union is in the process of finding its soul and getting some steel in its spine.
Er is iets gebeurd: de Unie is bezig een ruggengraat en een ziel te krijgen.
This is the last act on this Earth of a little girl called Heidi, five years old, before she died of cancer to the spine.
Dit is de laatste handeling op aarde van een klein meisje Heidi, vijf jaar oud, voordat ze stierf aan kanker aan de wervelkolom.
NL

spin {de}

volume_up
1. zoology
spin (also: spinnenkop)
Ragsoorten van eenzelfde spin kunnen enorm verschillende herhalende sequenties hebben.
Silks made by the same spider can have dramatically different repeat sequences.
Hier is vreselijk ongedierte, een spintmijt, die webben maakt als een spin.
Here is a pest, devastating pest, a spider mite, because it does a lot of webbing like a spider.
Er is nogal wat variatie tussen de vezels die een individuele spin kan maken.
There's quite a bit of variation within the fibers that an individual spider can make.
2. "kwantummechanica", physics
spin
volume_up
spin {noun} (physics)
De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.
The combination of spin, on the one hand, and the Internet on the other.
We gaan nog weer verder, naar één enkele elektronen spin.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
Ik twijfel er niet aan dat er voor de Europees-Amerikaanse samenwerking positieve spin-offs zullen zijn.
I have no doubt there would be positive spin-offs for EU-US cooperation.
3. anatomy

Context sentences for "spine" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHere you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Hier zie je een kogel die net naast de ruggengraat van deze persoon is blijven steken.
EnglishWe found that they're for something else -- here's a segment of that spine.
We ontdekten dat ze voor iets anders dienden - hier is een segment van die stekels.
EnglishThe European Union is in the process of finding its soul and getting some steel in its spine.
Er is iets gebeurd: de Unie is bezig een ruggengraat en een ziel te krijgen.
EnglishWhen I heard it the first time, it sent chills down my spine.
Toen ik ze voor het eerst hoorde, kreeg ik koude rillingen over mijn rug.
EnglishSuch a statement sends shivers down my spine and makes me think back 50 years or more.
Een dergelijke uitspraak geeft me een onbehaaglijk gevoel en doet me denken aan 50 jaar en langer geleden.
EnglishShe believed that all well-drawn characters have a spine.
Ze geloofde dat alle goedgetekende personages een ruggengraat hebben.
EnglishThe beds are a little hard, but that is good for your spine
De bedden zijn wel een beetje hard, maar dat is goed voor je rug.
EnglishOr look at a sea urchin's spine under the microscope.
Of legt u eens de stekel van een zee-egel onder de microscoop.
EnglishEqually, the transportation of nuclear materials via the Irish Sea sends shivers down the spine of many people living in Ireland.
Evenzo doet het nucleair transport over de Ierse Zee veel Ierse burgers huiveren.
EnglishAnd so here's the front and the spine, and it's flat.
Dit is de voorkant en de rug. ~~~ Het is vlak.
EnglishThis story sends a cold shiver down the spine.
EnglishThis is the last act on this Earth of a little girl called Heidi, five years old, before she died of cancer to the spine.
Dit is de laatste handeling op aarde van een klein meisje Heidi, vijf jaar oud, voordat ze stierf aan kanker aan de wervelkolom.
EnglishWill you include the spine?
EnglishThis sent shivers up my spine.
EnglishSo why not add a spine?
EnglishOnce your spine severed right.
EnglishMy spine curves spiral.
EnglishShe gave a wonderful example of Michael Corleone, Al Pacino's character in "The Godfather," and that probably his spine was to please his father.
Ze gaf een fantastisch voorbeeld van Michael Corleone, Al Pacino's personage in "The Godfather". ~~~ Zijn ruggengraat was waarschijnlijk om zijn vader te behagen.
EnglishShivers ran down my spine, Mr President, and my hair stood on end when I read the title of this report: effective taxation of savings income.
Ik begon te rillen, mijnheer de Voorzitter, de haren rezen mij te berge toen ik de titel van de richtlijn las: effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden.
EnglishTalk of Europe as a power with a deterrent capacity sends a shiver down the spine, not of the potential enemies of Europe but of the peoples of this continent.
Wanneer er sprake is van een afschrikkingsmacht Europa, dan lopen de koude rillingen niet bij de potentiële vijanden van Europa over de rug, maar bij de volken van dit continent.