"splash" translation into Dutch

EN

"splash" in Dutch

See the example sentences for the use of "splash" in context.

English-Dutch dictionary

Context sentences for "splash" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTrying to imagine a diver diving into water -- hardly makes a splash.
Beeldt u zich eens een menselijke duiker in, die duikt het water in en er spat bijna niets op.
EnglishWithout a splash, so they can see the fish.
Zonder een spetter, zodat ze de vis kunnen blijven zien.
EnglishA few bullets, a splash of blood, then what?
EnglishAnd he thought to himself, "They go from one density of medium, the air, into another density of medium, water, without a splash.
En hij dacht bij zichzelf: "Zij gaan van het ene medium, lucht, over in het andere medium, water, zonder te spetteren."