"splendor" translation into Dutch

EN

"splendor" in Dutch

EN

splendor {noun}

volume_up
splendor (also: glory, pomp, splendour)
He will come to death...... an Image of the splendor of the kings of Men......
Hij zal sterven...... een toonbeeld van de luister van de koningen der Mensen...... in al zijn glorie, tot in de eeuwigheid.
In spite of all this splendor, the beginning was extremely frustrating.
Ondanks al deze pracht, was het begin zeer frustrerend.
It offers mystery, scientific insight and obviously splendor beyond compare, and the investigation of this system has enormous cosmic reach.
Het biedt mysterie, wetenschappelijk inzicht en uiteraard ongeziene pracht. ~~~ Het onderzoek van dit stelsel heeft een enorme kosmische reikwijdte.

Context sentences for "splendor" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn spite of all this splendor, the beginning was extremely frustrating.
Ondanks al deze pracht, was het begin zeer frustrerend.
EnglishAnd they share this great splendor with a very large pig.
En ze delen deze grote weelde met een heel dik varken.
English"Behold me," the god of frenzied, inexhaustible love says, rising in bloody splendor, "Behold me."
"Aanschouw mij," aldus de god van uitzinnige, onuitputtelijke liefde. ~~~ Bloedrood en krachtig: "Aanschouw mij."
EnglishHe will come to death...... an Image of the splendor of the kings of Men......
Hij zal sterven...... een toonbeeld van de luister van de koningen der Mensen...... in al zijn glorie, tot in de eeuwigheid.
EnglishIt offers mystery, scientific insight and obviously splendor beyond compare, and the investigation of this system has enormous cosmic reach.
Het biedt mysterie, wetenschappelijk inzicht en uiteraard ongeziene pracht. ~~~ Het onderzoek van dit stelsel heeft een enorme kosmische reikwijdte.

Synonyms (English) for "splendor":

splendor