EN

sponsor {noun}

volume_up
1. finance

Context sentences for "sponsor" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, they gain independence from the sponsor, and start funding themselves.
Ze worden dus onafhankelijk van hun sponsor, en beginnen zichzelf te financieren.
EnglishThe status of my mission at the moment is it still needs a major sponsor.
De status van mijn missie vandaag is dat ik nog steeds een grote sponsor zoek.
EnglishThe citizens are not familiar with them, yet we are expected to sponsor them.
De burgers kennen ze niet en toch zouden wij ze moeten sponsoren?
EnglishAnd so we decided that we were going to sponsor Tony, TEMPT, and his cause.
Dus besloten we dat we Tony, TEMPT, en zijn zaak zouden sponsoren.
EnglishSo, state sponsor of terrorism, feature of the Cold War.
Dus, het door de staat gefinancierde terrorisme, een kenmerk van de Koude Oorlog.
EnglishEuropean Union Member States have agreed to co-sponsor it.
De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten om deze resolutie mede te ondertekenen.
EnglishShe's going to sponsor the printing of this book in paperback form.
Ze gaat het drukken van dit boek in pocketuitgave, sponsoren.
EnglishI'm showing it because -- they're not a sponsor, are they?
Ik laat hem zien, omdat -- ze zijn toch geen sponsor, hè?
EnglishI therefore also call for industry to sponsor schools so that all can have the computers they need.
Ik eis daarom ook dat industrie en scholen gaan samenwerken, zodat iedereen met computers kan leren omgaan.
EnglishYou tell me Eloy Agustin is a sponsor of terrorism?
Zeg je dat Eloy Agustin een sponsor van terrorisme is?
EnglishThe first one is the state sponsor of terrorism.
De eerste is het door de staat gefinancierde terrorisme.
EnglishLike other Arab countries before them, the Syrians chose the Americans to sponsor the negotiations.
De Syriërs hebben in navolging van andere Arabische landen de Amerikanen verzocht deze onderhandelingen te begeleiden.
EnglishSo, we sponsor 600 children education programs today.
EnglishNow this is a very un-TED-like thing to do, but let's kick off the afternoon with a message from a mystery sponsor.
Dit is een erg on-TED-achtig ding om te doen, maar laten we de middag beginnen met een boodschap van een geheime sponsor.
EnglishBut not only are we going to have the brand X title sponsor, but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
Maar niet alleen hebben we merk X als hoofdsponsor, we gaan ervoor zorgen dat we elke categorie uitverkopen in de film.
EnglishI dialed the CEO of my sponsor.
EnglishPranav Mistry: So, there are lots of companies -- actually sponsor companies of Media Lab -- interested in taking this ahead in one or another way.
Pranav Mistry: Er zijn vele bedrijven -- bedrijven die Media Lab sponsoren -- die belangstelling hebben om hier iets mee te doen.
EnglishAnd what happened then was the sponsor gave revenues to Ecosia, and Ecosia is giving 80 percent of those revenues to a rainforest protection project.
Wat toen gebeurde was dat de sponsor inkomsten verstrekte aan Ecosia en Ecosia stortte daarvan 80% door aan dat regenwoudproject.
EnglishI hope that the European Union will not miss the opportunity to promote such a dialogue but will sponsor it at an international level.
Ik hoop dat de EU zich de kans om die dialoog te bevorderen niet zal laten ontglippen, en zich daar zelfs hard voor maakt op internationaal niveau.
EnglishSport is so very important, particularly for young people, that its activities should not be dependent on whether a sponsor can be found.
De sport is zo belangrijk, onder andere voor de jeugd, dat de sportactiviteiten er niet afhankelijk van mogen zijn of ze worden gesponsord of niet.

Synonyms (English) for "sponsor":

sponsor