"spontaneously" translation into Dutch

EN

"spontaneously" in Dutch

EN

spontaneously {adverb}

volume_up
spontaneously (also: ad libitum)
Well, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game.
Je ziet zelforganiserende patronen die spontaan voorkomen in dit bordspel.
They all happened to be captured on film spontaneously, by NHK of Japan.
Alles werd zoals het spontaan gebeurde op film vastgelegd, door NHK van Japan.
not premeditation but grace, a kind of being in the world spontaneously, with grace.
niet de vaste vormgeving maar een zacht zijn, een spontaan beleven van het al, zacht zijn.

Context sentences for "spontaneously" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWell, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game.
Je ziet zelforganiserende patronen die spontaan voorkomen in dit bordspel.
EnglishThey all happened to be captured on film spontaneously, by NHK of Japan.
Alles werd zoals het spontaan gebeurde op film vastgelegd, door NHK van Japan.
EnglishThis will not come about spontaneously; favourable conditions need to be created.
Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf: daar moeten gunstige voorwaarden voor geschapen worden.
Englishnot premeditation but grace, a kind of being in the world spontaneously, with grace.
niet de vaste vormgeving maar een zacht zijn, een spontaan beleven van het al, zacht zijn.
EnglishBut we should not forget that the Taliban did not arise spontaneously.
Maar we mogen niet vergeten dat deze taliban niet uit het niets tevoorschijn zijn gekomen.
EnglishUnfortunately this never happens spontaneously, like a sort of inevitable consequence.
Dat komt nooit spontaan als een onvermijdelijk gevolg, helaas!
EnglishOnly the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.
Alleen de Europese advocatuur heeft spontaan gereageerd en haar verzet tegen de hervorming geuit.
EnglishFortunately, the British, Germans, Dutch and Norwegians spontaneously came to our assistance.
Gelukkig hebben de Britten, Duitsers, Nederlanders en Noren ons spontaan hun hulp aangeboden.
EnglishThe other thing we also spontaneously saw, embarrassingly enough, is spontaneous evidence of larceny.
Wat we ook zagen is, beschamend genoeg, spontaan bewijs van diefstal.
EnglishThe universe can spontaneously create itself out of nothing.
Het heelal kan zichzelf spontaan laten ontstaan uit het niets.
EnglishInanimate objects that might spontaneously synchronize themselves.
Niet levende objecten die spontaan synchroniseren.
EnglishAfter the end of the Cold War cooperation around the Baltic increased enormously more or less spontaneously.
Na het einde van de Koude Oorlog is de samenwerking rond de Oostzee bijna vanzelf sterk toegenomen.
EnglishAnd then, as if by magic, they will spontaneously improvise a load of harmony around that tune because they can.
En dan, bijna magisch, zullen ze spontaan harmonie improviseren rond die melodie, want dat kunnen ze.
EnglishIt came about spontaneously through their collective wisdom.
Het kwam spontaan uit hun collectieve wijsheid.
EnglishBut now, Wikipedia doesn't just spontaneously work.
Maar - Wikipedia werkt niet zomaar uit zichzelf.
EnglishAnd those leaders did not emerge spontaneously.
Die leiders kwamen niet spontaan bovendrijven.
EnglishWhen a problem arises, we quite spontaneously turn to Parliament's favourite topic, namely competition.
We stellen dus vast dat zich een probleem voordoet en bijna automatisch grijpen we naar ons eigen wondermiddel: de mededinging.
EnglishAnd some of you obviously know how to do that spontaneously without any advice, but unfortunately a lot of people don't.
En sommigen van jullie weten uiteraard hoe je dat spontaan doet zonder enig advies, maar veel mensen helaas niet.
EnglishNowadays, dates are being suggested quite spontaneously which, in themselves, are also being interpreted in all kinds of ways.
Nu is het zo dat er heel spontaan data worden genoemd die op zichzelf ook nog op allerlei wijzen worden uitgelegd.
EnglishSo players addressed this problem by spontaneously coming up with a system to motivate each other, fairly and transparently.
Dus spelers pakten dit probleem aan door spontaan met een systeem te komen om elkaar te motiveren, eerlijk en transparant.

Synonyms (English) for "spontaneously":

spontaneously
spontaneous