"Sri Lankan" translation into Dutch

EN

"Sri Lankan" in Dutch

NL

"Sri Lankaanse" in English

EN

Sri Lankan {adjective}

volume_up
1. geography
I call on the Sri Lankan Government, for instance, to investigate fully and to prosecute cases of extra-judicial killing.
Ik roep de Sri Lankaanse regering bijvoorbeeld op om gevallen van wederrechtelijke executies grondig te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen.
The Sri Lankan military has now lost more than 60 soldiers in indirect attacks by the LTTE in Jaffna and other parts of the north and east.
Het Sri Lankaanse leger heeft meer dan zestig soldaten verloren door indirecte aanvallen van de LTTE in Jaffna en andere delen van het noorden en oosten.
It is however ready to ask for further information from the relevant Sri Lankan authorities, thanks to the means offered by the institutionalized dialogue.
De Raad is echter bereid om bijkomende inlichtingen te vragen aan de bevoegde Sri Lankaanse autoriteiten dankzij de middelen die de geïnstitutionaliseerde dialoog biedt.
NL

Sri Lankaanse {adjective}

volume_up
1. geography
Sri Lankaanse
Ik roep de Sri Lankaanse regering bijvoorbeeld op om gevallen van wederrechtelijke executies grondig te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen.
I call on the Sri Lankan Government, for instance, to investigate fully and to prosecute cases of extra-judicial killing.
Het Sri Lankaanse leger heeft meer dan zestig soldaten verloren door indirecte aanvallen van de LTTE in Jaffna en andere delen van het noorden en oosten.
The Sri Lankan military has now lost more than 60 soldiers in indirect attacks by the LTTE in Jaffna and other parts of the north and east.
De Raad is echter bereid om bijkomende inlichtingen te vragen aan de bevoegde Sri Lankaanse autoriteiten dankzij de middelen die de geïnstitutionaliseerde dialoog biedt.
It is however ready to ask for further information from the relevant Sri Lankan authorities, thanks to the means offered by the institutionalized dialogue.

Context sentences for "Sri Lankan" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe use of child soldiers and sexual assaults on Sri Lankan women is endemic.
In genoemde regios's is veelvuldig sprake van de inzet van kindsoldaten en van sexuele intmidatie van vrouwen.
EnglishThe Sri Lankan Government has failed to adopt a measured approach to the rebel threat.
De regering van Sri Lanka is er niet in geslaagd tot een weloverwogen aanpak van het gevaar van de rebellen te komen.
EnglishWe must turn our attention to the Sri Lankan Government.
We moeten onze blik op de regering van Sri Lanka richten.
EnglishThe Indonesian and Sri Lankan Governments have themselves told the FAO that they have no desire for such action.
De regeringen van Indonesië en Sri Lanka hebben zelfs verklaard aan de FAO dat deze actie ongewenst is.
EnglishAre you prepared to take up this serious infringement of religious freedom with the Sri Lankan Government?
Bent u bereid deze ernstige aantasting van de godsdienstvrijheid aan de orde te stellen bij de regering van Sri Lanka?
EnglishThe Liberation Tigers of Tamil Eelam are committing new atrocities, and it is the Sri Lankan Government that decides where.
Er worden opnieuw aanslagen gepleegd door de LTTE en de regering van Sri Lanka bepaalt waar dat gebeurt.
EnglishThis money is spent fighting a war that the Sri Lankan government cannot win and it is a war that the Tamils cannot win either.
Dat geld wordt aan een oorlog uitgegeven die de regering van Sri Lanka nooit kan winnen en de Tamils overigens ook niet.
EnglishThat is the effect of the war and it says that we should work more closely with the Sri Lankan government.
Dit zijn allemaal gevolgen van de oorlog en in het verslag wordt opgemerkt dat we nauwer met de regering van Sri Lanka zouden moeten samenwerken.
EnglishWe have heard less about the hospitals and schools being destroyed and of torture by Sri Lankan government troops.
Over de vernietiging van scholen en ziekenhuizen en over martelingen door de regeringstroepen van Sri Lanka krijgen we een stuk minder te horen.
EnglishSubject: Sri Lankan assassination
EnglishMainly Indian, Pakistani, Sri Lankan and Nepalese, these laborers risk everything to make money for their families back home.
Vooral Indiërs, Pakistanen en Sri Lankanen en ook Nepalezen, deze arbeiders riskeren alles om geld te verdienen voor hun families thuis.
EnglishI call on the Sri Lankan Government, for instance, to investigate fully and to prosecute cases of extra-judicial killing.
Ik roep de Sri Lankaanse regering bijvoorbeeld op om gevallen van wederrechtelijke executies grondig te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen.
EnglishThe Sri Lankan military has now lost more than 60 soldiers in indirect attacks by the LTTE in Jaffna and other parts of the north and east.
Het Sri Lankaanse leger heeft meer dan zestig soldaten verloren door indirecte aanvallen van de LTTE in Jaffna en andere delen van het noorden en oosten.
EnglishThe intensification of hostilities between the Liberation Tigers of Tamil Eelam and the Sri Lankan army that has taken place over the last months is a matter of great concern.
Het oplaaien van de vijandelijkheden tussen de Tamil Tijgers en het Srilankaanse leger in de afgelopen maanden, baart ons grote zorgen.
EnglishIt is however ready to ask for further information from the relevant Sri Lankan authorities, thanks to the means offered by the institutionalized dialogue.
De Raad is echter bereid om bijkomende inlichtingen te vragen aan de bevoegde Sri Lankaanse autoriteiten dankzij de middelen die de geïnstitutionaliseerde dialoog biedt.
EnglishAs an eight year-old, he and his parents fled the Sri Lankan capital because Singhalese mobs were roaming the city, looking for Tamils like Renu to murder.
Op zijn achtste levensjaar, ontvluchtten zijn ouders met hem de Sri Lankaanse hoofdstad omdat Singalese bendes de stad afstruinden, op zoek naar Tamils als Renu, om ze te vermoorden.
EnglishAt 11, he was interrogated by the Sri Lankan military, accused of being a terrorist, and his parents sent him on his own to Britain as a refugee seeking political asylum.
Op zijn elfde werd hij verhoord door het Sri Lankaanse leger, beschuldigd van terrorisme, en zijn ouders stuurden hem in zijn eentje naar Engeland om asiel aan te vragen.
EnglishThe European Parliament I believe has a role to play in arguing that the European Union must bring pressure to bear on the Sri Lankan government to seek peace.
Het Europees Parlement kan hier denk ik een rol spelen door er bij de Europese Unie op aan te dringen dat zij druk moet uitoefenen op de regering van Sri Lanka om te streven naar vrede.

Synonyms (English) for "Sri Lankan":

Sri Lankan
English