"stabbed" translation into Dutch

EN

"stabbed" in Dutch

NL
EN

stabbed {past participle}

volume_up
stabbed (also: stung)
I have some terrible scars on my legs from where I stabbed myself.
Ik heb een paar verschrikkelijke littekens op mijn benen waar ik mijzelf heb gestoken.
De stier wordt gestoken, gepord en geslagen.

Context sentences for "stabbed" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI have some terrible scars on my legs from where I stabbed myself.
Ik heb een paar verschrikkelijke littekens op mijn benen waar ik mijzelf heb gestoken.
EnglishDo you think he wakes up in the morning, looks in the mirror and says, "Somebody's getting stabbed today."
Denk je dat hij 's morgens wakker wordt, in de spiegel kijkt en zegt: "Vandaag gaat er iemand neergestoken worden."
English" I was going to be stabbed... " "... right here "
" Ik zou neergestoken worden... " "... hier "
EnglishThe bull is stabbed, prodded, beaten.
EnglishLast Saturday, a journalist working for the newspaper was stabbed after he had published details of the violations of rights in Tunisia.
Afgelopen zaterdag is een journalist van de Franse krant Libération neergestoken, nadat hij informatie over de schendingen van rechten in Tunesië had gepubliceerd.
EnglishWell I must say, the arrogant way in which the Commission has responded to our legitimate questioning makes us literally feel as though we have been stabbed in the back.
En nu moet ik zeggen dat de arrogante wijze waarop de Commissie onze gewettigde vragen beantwoordt voor ons een ware doodsteek betekent.
EnglishI ask you all to help ensure that our towns and communities are not stabbed in the back, which is what this unholy alliance between conservatives and liberals wants to happen.
Helpt u alstublieft allemaal mee om te voorkomen dat we onze steden en gemeenten in de rug aanvallen, zoals deze onzalige conservatief-liberale alliantie graag zou willen.

Synonyms (English) for "stab":

stab