EN

to stabilize {verb}

volume_up
My second question was whether measures are envisaged to stabilize the currency in Laos.
Mijn tweede vraag was of er in Laos maatregelen komen om de munt te stabiliseren.
I.Q. is supposed to stabilize and solidify at the age of eight.
Het IQ zou moeten stabiliseren en consolideren rond het achtste jaar.
Not enough to stabilize the climate.
Niet genoeg om het klimaat te stabiliseren.

Context sentences for "to stabilize" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMy second question was whether measures are envisaged to stabilize the currency in Laos.
Mijn tweede vraag was of er in Laos maatregelen komen om de munt te stabiliseren.
EnglishAnd then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.
En dan stabiliseer ik. ~~~ Afhankelijk van mijn hoogte ga ik verder met 2 of 3 motoren.
EnglishHow do you stabilize those huge molecules that seem to be viable?
Hoe stabiliseer je die grote moleculen die levensvatbaar lijken te worden?
EnglishJust to give an idea, the world has to stabilize at something like 20 gigatons per year.
Om een idee te geven: de wereld moet haar CO2-uitstoot stabiliseren rond de 20 gigaton per jaar.
EnglishThat would be the best thing to help the British economy and help stabilize Europe.
Dat zou de beste manier zijn om de Britse economie vooruit te helpen en Europa te helpen stabiliseren.
EnglishOne of the things that we've got to do is to stabilize oil prices.
Een van de dingen die we moeten doen is de olieprijs stabiliseren.
EnglishI.Q. is supposed to stabilize and solidify at the age of eight.
Het IQ zou moeten stabiliseren en consolideren rond het achtste jaar.
EnglishAnd our first responsibility is to stabilize the continent of Europe.
En het eerste wat ons Europeanen te doen staat, is stabiliteit te brengen op ons eigen continent.
EnglishNor should the efforts to stabilize public finance be relaxed.
Ook wat de sanering van de overheidsfinanciën betreft, mogen de teugels niet worden gevierd.
EnglishAnd then for that unstable ligament, we put in a human donor ligament to stabilize the knee.
En voor die onstabiele kniebanden, plaatsen we menselijke donorkniebanden om de knie te stabiliseren.
EnglishAll the good work that has been done by Fados Nanos in Albania to stabilize his country will be lost.
Dan zal ook het goede werk van Fatos Nano in Albanië verloren gaan.
EnglishThis makes it harder rather than easier for Armenia and Georgia to stabilize their debt burden.
Dit maakt het voor Armenië en Georgië eerder moeilijker dan eenvoudiger om hun schuldenlast te saneren.
EnglishI believe we need to develop joint mechanisms to stabilize the situation there.
Ik geloof dat het erom gaat, gezamenlijk instrumenten te ontwikkelen voor de stabilisatie van de situatie daar ter plekke.
EnglishThe proposal is only to introduce no new customs duties but to stabilize the situation as it is today.
Het voorstel strekt er niet toe nieuwe douanerechten in te voeren, maar de huidige situatie te stabiliseren.
EnglishBut they did what they could to stabilize the people.
Ze deden al het mogelijke om de mensen te kalmeren.
EnglishAnd this is the camera that he had on him as he tumbled before his drogue chute opened to stabilize him.
Dit is de camera die hij bij zich had toen hij tuimelde, voor zijn remparachutes opengingen om hem te stabiliseren.
EnglishUntil now there has been no design acceptable to all the parties to stabilize this structure.
Geen enkel ontwerp dat tot nu toe is gepresenteerd om de situatie te stabiliseren is unaniem door de betrokken partijen goedgekeurd.
EnglishI would like to draw the attention of this House to how important it is to stabilize the situation in the Balkans.
Ik zou dit Parlement erop willen wijzen hoezeer het van belang is dat de situatie op de Balkan zich stabiliseert.
EnglishNot enough to stabilize the climate.
EnglishOr will the biosphere stabilize?

Synonyms (English) for "stability":

stability
stabilizer
English
stabilized
English