EN

stack {noun}

volume_up
So I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Ik ga ernaar toe en trek een dikke stapel visitekaartjes tevoorschijn.
It took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of cards.
Drie kwartier later had ik éénderde van de stapel visitekaartjes gehad.
Although I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
Ik heb wel een hele stapel Duitse vertalingen, maar ik lees de tekst liever in mijn eigen taal.
stack (also: heap)
stack (also: heap, pile)
stack (also: heap)

Context sentences for "stack" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo we want things that nest, we want things that stack, and we want it digitized.
We willen dingen die zich vastnestelen, die je kan stapelen, en we willen ze digitaal.
EnglishAnd so what we can do is we can lay out the frames side by side or stack them up.
Wat we dus kunnen doen is, alle afzonderlijke beelden naast elkaar leggen, of opstapelen.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Ik ga ernaar toe en trek een dikke stapel visitekaartjes tevoorschijn.
EnglishAlthough I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
Ik heb wel een hele stapel Duitse vertalingen, maar ik lees de tekst liever in mijn eigen taal.
EnglishIt took me 45 minutes to get one inch down inside of that stack of cards.
Drie kwartier later had ik éénderde van de stapel visitekaartjes gehad.
EnglishAnd if you could actually stack up that many cups in real life, that's the size it would be.
En als je werkelijk zoveel bekertjes zou kunnen stapelen, zou dat deze proportie aannemen.
EnglishThe problem of this huge stack of unimplemented payments must be addressed.
Deze enorme hoeveelheid niet uitgevoerde betalingen vormt een probleem dat aangepakt moet worden.
EnglishAnd stack can mean this way, or it can mean this way, or it can mean in some arbitrary n-dimensional space.
Stapelen kan op allerlei manieren, zo of zo, of in een willekeurige n-dimensionale ruimte.
EnglishSo, we stack these wafers together, using the kidney cells.
We stapelen schijfjes op elkaar en gebruiken de niercellen.
EnglishHere's the first battery -- a stack of coins, zinc and silver, separated by cardboard soaked in brine.
Hier is de eerste batterij - een stapel munten van zilver en zink, gescheiden door gepekeld nat karton.
EnglishTurns out, all he wanted to do was to stack the Siftables up.
Blijkt dat hij enkel de Siftables wou stapelen.
EnglishThe first thing I did was I got a stack of bibles.
Het eerste wat ik deed was een aantal bijbels te halen.
EnglishShe clearly feels in a beleaguered minority, but actually, how do American atheists stack up numerically?
Ze voelt zich duidelijk in een minderheid onder belegering, maar hoeveel atheïsten zijn er eigenlijk in Amerika?
EnglishYou can see my wife struggling to stack a brick of postcards on a pyramid of over a half-million secrets.
Je ziet mijn vrouw die met moeite een blok postkaarten stapelt op een piramide van meer dan een half miljoen geheimen.
EnglishIf we take many images of many slices of the brain and stack them up, we get a three-dimensional image.
Als we veel foto's nemen van veel doorsneden van het brein, en ze op elkaar stapelen, krijgen we een driedimensionaal beeld.
EnglishOn the other hand, there is also no point in producing a whole stack of details without any form of prioritisation.
Aan de andere kant heeft het ook geen zin om een berg details te produceren waarin geen prioriteiten worden aangegeven.
EnglishWell, we take this three-dimensional stack of images and treat it as a gigantic three-dimensional coloring book.
Wel, we nemen deze driedimensionale stapel afbeeldingen, en we behandelen het als een gigantisch driedimensionaal kleurboek.
EnglishAnd they're getting faster and faster each time, and if I stack these guys up, then we see the differences; the increase in the speed is constant.
En als ik deze op elkaar stapel, dan zien we de verschillen, de toename in snelheid is constant.
EnglishThey develop -- you can see on the far right one where it seems to just stack on top of each other, room, after room, after room.
Ze ontwikkelen - je kunt aan de rechterkant zien hoe ze gewoon op elkaar zijn gestapeld, kamer na kamer na kamer.
EnglishAnd when she dies, they have a ceremony where they break this stack called the zalanga and her soul goes off to eternity.
Als ze sterft, houden ze een ceremonie. ~~~ Ze breken deze stapel, de zalanga, en haar ziel stijgt op naar de eeuwigheid.