"to start from scratch" translation into Dutch

EN

"to start from scratch" in Dutch

EN

to start from scratch {verb}

volume_up
to start from scratch
vanaf het begin beginnen

Context sentences for "to start from scratch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf you had to start from scratch, let's say you go out into the countryside.
Als je bijvoorbeeld moest beginnen met naar het platteland te gaan.
EnglishHe is right that we do not need to start from scratch with everything.
De heer Menrad heeft gelijk als hij zegt dat wij niet helemaal opnieuw moeten beginnen.
EnglishAre the financial perspectives going to start from scratch?
Zouden de financiële perspectieven misschien van nul af beginnen?
EnglishSo Hyperscore lets you start from scratch very quickly.
EnglishWe can and should give these countries a great deal, because in these countries we can start from scratch and carve out the correct path.
Wij hebben deze landen heel veel te bieden en wij moeten het hun bieden, want daar kan men bij nul beginnen en de goede weg inslaan.
Englishto start from scratch
EnglishIn fact, a whole series of worthwhile, practical initiatives were decided on in Luxembourg and that is why we do not, thankfully, need to start from scratch.
In Luxemburg werd een aantal goede en concrete besluiten genomen, waardoor wij gelukkig niet helemaal van nul af aan moeten beginnen.
EnglishThat is why we expect the review, when it finally appears, to put forward new, revised proposals, but not, so to speak, to start from scratch again.
Daarom verwachten wij dat de herziening, als ze komt, goede, nieuwe en omgewerkte voorstellen bevat, maar niet dat alles bij wijze van spreken weer vanaf de grond wordt opgebouwd.

Similar translations for "to start from scratch" in Dutch

from preposition
scratch noun
start noun