EN

startling {adjective}

volume_up
When we used this groundbreaking EEG technology to actually look at Justin's brain, the results were startling.
Toen we deze nieuwe EEG techniek gingen toepassen om naar Justins brein te kijken waren de resultaten verrassend.
startling
And the parallels between the events of 539 BC and 2003 and in between are startling.
De parallellen tussen de gebeurtenissen van 539 voor Christus en 2003 zijn opzienbarend.

Context sentences for "startling" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd the parallels between the events of 539 BC and 2003 and in between are startling.
De parallellen tussen de gebeurtenissen van 539 voor Christus en 2003 zijn opzienbarend.
EnglishLet me make a prediction for you, which is probably even more startling.
Ik doe u een voorspelling die waarschijnlijk een groter schrikbeeld is.
EnglishI believe that the latest air raids on Iraq illustrate with startling clarity what is at stake.
De laatste luchtaanvallen op Irak hebben dit nog eens heel duidelijk gemaakt.
EnglishAs I was taking care of these climbers, we got a startling experience.
Terwijl ik voor de klimmers zorgde, deden we een schokkende ontdekking.
EnglishSo this has actually been a little bit startling to the game development community.
Dit kwam als een verrassing voor de gameontwikkelingsbedrijven.
EnglishWhat I have just said does not represent anything new or startling.
Ik heb met bovenstaande stellingen niets nieuws of opzienbarends gezegd.
EnglishOne of these which has been put forward is quite startling, I think.
Een van die argumenten is mijns inziens hoogst verbazingwekkend.
EnglishThe statistic is quite startling: 8 000 jobs are lost, on average, every year in direct fishing.
De statistieken zijn tamelijk schokkend: elk jaar gaan er in de visserijsector gemiddeld 8 000 banen verloren.
EnglishOne could draw some startling conclusions.
Er kunnen verbluffende conclusies uit worden getrokken.
EnglishWhen we used this groundbreaking EEG technology to actually look at Justin's brain, the results were startling.
Toen we deze nieuwe EEG techniek gingen toepassen om naar Justins brein te kijken waren de resultaten verrassend.
EnglishYour powers of observation are simply startling.
Je scherpzinnigheid is gewoon angstaanjagend.
EnglishWell you can imagine how startling then it is when you have children that are born who are two people inside of one body.
Je kunt je voorstellen hoe verbijsterend het is als kinderen geboren worden met twee mensen binnen in één lichaam.
EnglishAlso very startling was the amount of human death from cancer and the amount of learning disability among children.
Ook het sterftecijfer onder mensen ten gevolge van kanker was alarmerend, evenals het aantal kinderen met een leerprobleem.
EnglishAnd we came to a startling conclusion.
EnglishMr President, the Court of Auditors ' Special Report contains several observations which are both interesting and startling.
Mijnheer de Voorzitter, er staan verscheidene interessante en opzienbarende opmerkingen in het speciale verslag van de Rekenkamer.
EnglishThe startling contrast is that 1 000 children in total were infected by the virus in the whole of Western Europe and North America during that year.
Dit vormt een schril contrast met de in totaal 1.000 West-Europese en Noord-Amerikaanse kinderen die in dat jaar besmet raakten.
EnglishWe should have had a startling photo of the meeting: Mr Bush, Mr Blair and Mr Barroso, almost a repeat of the Azores Summit of 2003.
Dan hadden we een verrassende foto gehad van de ontmoeting tussen de heren Bush, Blair en Barroso: vrijwel een herhaling van de Top van de Azoren in 2003.
EnglishThe truth is that villagers are being bombarded and refugees surrounded, and these are startling infringements of international laws.
De waarheid is namelijk dat dorpen worden gebombardeerd, dat vluchtelingen worden omsingeld, en dat zijn overduidelijke schendingen van het internationaal recht.
EnglishIt seems therefore to have escaped the attention of the author of this startling claim that the UK does have a frontier with the rest of the European continent.
Mij dunkt dat het de schrijver van deze boude bewering is ontgaan dat er tussen het VK en het Europese vasteland wel degelijk een grens loopt.
EnglishAnd amongst our compiled results was the startling revelation that, in fact, we were losing natural capital -- the benefits that flow from nature to us.
Onderdeel van deze resultaten was de ontstellende openbaring dat we in feite natuurlijk kapitaal verliezen -- de voordelen die vanuit de natuur tot ons komen.