"statute law" translation into Dutch

EN

"statute law" in Dutch

EN

statute law {noun}

volume_up
1. law
statute law
volume_up
gewone wet {de}
statute law
volume_up
geschreven recht {het}
I therefore enquired if this equality stems from the law of nature or from statute law, and what can be done to enable men to bear children.
Ik heb dus gevraagd of deze ongelijkheid voortvloeit uit de wet der natuur of uit geschreven recht en wat er kan worden gedaan om mannen in staat te stellen kinderen te baren.
Our safeguards against any attempt by the state to interfere in freedoms and rights go back hundreds of years and are protected by common and statute law.
Onze beveiligingen tegen pogingen van de staat zich te bemoeien met de vrijheden en rechten, zijn honderden jaren oud en worden beschermd door het gewoonterecht en het geschreven recht.
2. other
statute law

Context sentences for "statute law" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is not in our constitution nor our statute law.
Neutraliteit staat niet in onze grondwet, noch in onze geschreven wetten.
EnglishI therefore enquired if this equality stems from the law of nature or from statute law, and what can be done to enable men to bear children.
Ik heb dus gevraagd of deze ongelijkheid voortvloeit uit de wet der natuur of uit geschreven recht en wat er kan worden gedaan om mannen in staat te stellen kinderen te baren.
EnglishEnvironmental associations are, at the end of the day, interest groups like any others, lacking democratic legitimacy and not bound by law and statute.
Milieuorganisaties zijn per slot van rekening net als andere groeperingen belangengroepen die geen democratisch mandaat hebben en zich in hun handelen niet baseren op recht en wetten.
EnglishOur safeguards against any attempt by the state to interfere in freedoms and rights go back hundreds of years and are protected by common and statute law.
Onze beveiligingen tegen pogingen van de staat zich te bemoeien met de vrijheden en rechten, zijn honderden jaren oud en worden beschermd door het gewoonterecht en het geschreven recht.
EnglishAccording to the positions laid down so far by the Council, there must, first of all, be concordance between the Statute and primary law, for example concerning immunities and privileges.
Ten eerste moet het statuut volgens de opvattingen van de Raad in overeenstemming zijn met het primaire recht, bijvoorbeeld op het gebied van immuniteit en voorrechten.
EnglishMayer has already outlined these: a regulation on issues of company law - the statute - and the directive concerning the position of workers in the limited liability company or SE.
Collega Mayer heeft ze al toegelicht: een verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap en de richtlijn met betrekking tot de rol van de werknemers in de vennootschap, de SE.

Synonyms (English) for "statute law":

statute law

Similar translations for "statute law" in Dutch

statute noun
Dutch
law noun
corporate law noun
trade law noun
canon law noun
criminal law noun
martial law noun
penal law noun
family law noun
to break the law verb
field of law noun
valid in law adjective
statute book noun
Dutch
competition law noun
proprietary law noun
by operation of law adverb