"sterile" translation into Dutch

EN

"sterile" in Dutch

EN sterile
volume_up
{adjective}

sterile (also: barren)
There are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Er bestaan andere parasieten die dit doen -- de gastheer steriel maken.
Reason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Verstand zonder passie is steriel, passie zonder verstand ontaardt in woede.
That is safe, sterile drinking water.
Dat is veilig, steriel drinkwater.
sterile
And neither do I believe that anything is to be gained from holding sterile debates on whether Europe should be a fortress or not.
En wat is de winst van steriele discussies over of Europa wel of geen fort moet zijn?
It lies there, a graphic symbol, perhaps, of our sterile role in the Middle East process.
Het staat daar maar te staan, misschien wel als een symbool van onze steriele rol in het vredesproces van het Midden-Oosten.
But again, these are done in these primordial conditions, really messy conditions, not sort of sterile laboratory conditions.
Maar nogmaals, deze worden uitgevoerd onder deze primordiale omstandigheden, echt rommelige omstandigheden, geen steriele laboratoriumomstandigheden.
sterile
Lastly, it is politically sterile because it locks Europe into a position of powerlessness on the grounds that it cannot be recognised as impartial and therefore capable of acting as mediator.
Ten slotte is het politiek onvruchtbaar, aangezien het Europa in een machteloze positie brengt, doordat het niet meer als onpartijdig kan worden erkend en dus geen bemiddelende rol meer kan spelen.
sterile (also: aseptic)

Synonyms (English) for "sterile":

sterile

Context sentences for "sterile" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo spend time now assessing what happened would be a sterile exercise.
Het is zinloos op dit moment te willen beoordelen wat er gebeurd is.
EnglishBut this is a sterile debate and I do not propose to get into it.
Volgens mij moeten wij daar dan ook niet aan meedoen.
EnglishIf we want to be credible, we must act quickly and put an end to sterile political diatribes.
Als we geloofwaardig willen zijn, moeten we met spoed actie ondernemen in plaats van ons te verliezen in vruchteloze discussies.
EnglishThe text proposed to us today may be politically correct, although it seems to me to be excessively sterile.
De tekst die vandaag ter tafel ligt mag dan politiek correct zijn, maar is volgens mij veel te voorzichtig geformuleerd.
EnglishWithout real reforms, Europe, which is often helpless with fifteen Members, will be sterile when it has thirty.
Zonder echte hervormingen zal Europa, dat nu al machteloos staat met vijftien lidstaten, verlamd raken met dertig lidstaten.
EnglishThere must be more to this world than mere numbers and sterile computers: it must include artists - for as long as possible.
Deze wereld moet niet alleen uit cijfers bestaan, uit koude computers, maar ook - en hopelijk nog voor lang - uit kunstenaars.
EnglishIt is true that democracy is sometimes complex, but the complexity of debating is better than sterile monologue.
Inderdaad is de democratie soms complex, maar ik geef de voorkeur aan de complexiteit van een dialoog boven de steriliteit van een monoloog.
EnglishThe plan would also enable us to leave behind the sterile debate between states that are net contributors and those that are net beneficiaries.
Dit plan zou ook een einde kunnen maken aan de vruchteloze discussies tussen nettobetalers en netto-ontvangers.
EnglishThe image sellers, the pleasure traders, those of casinos and other vitriolic places, will only have to make sterile recommendations.
De handelaren in imago en geluk, de eigenaren van casino's en andere dubieuze gelegenheden kunnen zich beperken tot enkele aseptische aanbevelingen.
EnglishFrom the point of view of the effectiveness of the fight against fraud, these creations are no more than fresh grounds for sterile conflicts.
De oprichting van dergelijke controleorganen zal een nieuwe bron van conflicten vormen die de doelmatigheid en de fraudebestrijding geen goed zal doen.
EnglishThere was not one voice, one decision or one direction; there was sterile confrontation and clear, dividing lines that injured the peoples of Europe.
Er was geen sprake van één stem, één besluit en één richting, maar van een vruchteloze confrontatie en duidelijke scheidslijnen die pijnlijk waren voor de Europese volkeren.
EnglishWhile an entire people is enduring unspeakable injustice and suffering, we press on with our interminable, sterile discussions, memorandums of protest, verbal censure and study groups.
Terwijl een geheel volk gebukt gaat onder onrecht en onbeschrijfelijk lijden, verzanden wij hier in vruchteloze en eindeloze discussies, protestnota's, mondelinge afkeuringen en studiegroepen.