"stern" translation into Dutch

EN

"stern" in Dutch

NL
NL

"Noordse stern" in English

EN

stern {adjective}

volume_up
Commissioner Solbes Mira even addressed Italy, France, Germany and Portugal in a stern manner and urged them to translate the agreements into action.
Solbes Mira sprak zelfs Italië, Frankrijk, Duitsland en Portugal streng toe en riep hen op om de afspraken ook in de praktijk om te zetten.
. ~~~ And their basic inspiration was a stern review of Lord Stern.
In 2007 startte het project TEEB, door een groep milieuministers van de G8+5 en hun inspiratie kwam van een streng rapport van Lord Stern.
I could also say something on the subject of Cyprus, but I will refrain from doing so, as I am running out of time and the President is already giving me a stern look.
Ik zou ook nog iets over de kwestie-Cyprus kunnen zeggen, maar ik zal me inhouden, want de tijd dringt en mevrouw de Voorzitter kijkt al heel streng.
NL

Noordse stern {de}

volume_up
1. ornithology
Noordse stern

Context sentences for "stern" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere is still 14 000 tonnes on board, 13 300 in the stem, 700 in the stern.
Er is nog 14.000 ton aan boord, 13.300 in het voorsteven, 700 in het achtersteven.
EnglishMr Teverson has dealt frankly with these problems in his report and called for stern action.
De heer Teverson heeft in zijn verslag deze problemen vrijmoedig naar voren gebracht en strikte maatregelen geëist.
EnglishThe environmental protection agency is currently preparing legislation to cover recreational in-board and stern drive engines.
Het Milieubureau bereidt op dit moment een wet voor die voorziet in binnenboord- en hekmotoren.
EnglishNo, this is Detective Stern at the Arson Unit.
EnglishStern Warson and Giulio Cavallo!
EnglishIt said Yorktown on the stern.
EnglishAs Mrs Maij-Weggen said, it is not up to us to condemn these actions categorically, but to deliver a stern warning.
Zoals mevrouw Maij-Weggen ook al zei, willen wij dit niet onvoorwaardelijk veroordelen, maar willen wij toch een duidelijke waarschuwing laten horen.
EnglishCommissioner Solbes Mira even addressed Italy, France, Germany and Portugal in a stern manner and urged them to translate the agreements into action.
Solbes Mira sprak zelfs Italië, Frankrijk, Duitsland en Portugal streng toe en riep hen op om de afspraken ook in de praktijk om te zetten.
EnglishContrary to my stern Nordic habit of not engaging in personal exchanges, I had thought of plying her with praise for an excellent report.
Ik had haar namelijk, ondanks mijn koele Noordse gewoonte om het niet over personen te hebben, graag plechtig willen toespreken wegens haar uitstekende verslag.
English. ~~~ And their basic inspiration was a stern review of Lord Stern.
In 2007 startte het project TEEB, door een groep milieuministers van de G8+5 en hun inspiratie kwam van een streng rapport van Lord Stern.
EnglishI could also say something on the subject of Cyprus, but I will refrain from doing so, as I am running out of time and the President is already giving me a stern look.
Ik zou ook nog iets over de kwestie-Cyprus kunnen zeggen, maar ik zal me inhouden, want de tijd dringt en mevrouw de Voorzitter kijkt al heel streng.
EnglishTo assist towards that, the Council, in approving the MEDA programme a few days ago, issued a stern warning to the new Turkish government of Mr Erbakan.
De Raad heeft eergisteren - naar aanleiding van de goedkeuring van het programma MEDA - trouwens een duidelijke waarschuwing in die zin aan de nieuwe regering van de heer Erbakan gericht.