"still life" translation into Dutch

EN

"still life" in Dutch

EN

still life {noun}

volume_up
still life
For this family, he made this still-life painting.
Voor dit gezin maakte hij dit stilleven.
As an art form it lies somewhere between still-life painting and plumbing.
Als een kunstvorm ligt het ergens tussen stillevens schilderen, en sanitair aanleggen.
And in this I really wanted it to resemble an early still-life painting, so I spent some time with the smells and items.
Dit wilde ik echt laten lijken op een klassiek geschilderd stilleven. ~~~ Dus ik heb wat tijd doorgebracht met de geuren en al die dingen.

Context sentences for "still life" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEven though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
EnglishAs an art form it lies somewhere between still-life painting and plumbing.
Als een kunstvorm ligt het ergens tussen stillevens schilderen, en sanitair aanleggen.
EnglishI also wonder whether women working outside the home still have a longer life expectancy than men.
Bovendien, ik vraag mij af of ook voor de buitenhuiswerkende vrouw de levensverwachting nog steeds hoger is dan die van de man.
EnglishFor this family, he made this still-life painting.
EnglishWhat has happened shows that, despite all the conflicts of political opinion, the most important thing is still life itself.
Deze gebeurtenis toont aan dat het leven zelf het belangrijkst is - alle politieke meningsverschillen ten spijt.
EnglishThe difficulties, resulting from structural weaknesses, involved in reconciling professional and family life still represent a problem.
De combinatie van het beroeps- en gezinsleven, die voortvloeit uit structurele zwakten, vormt nog steeds een probleem.
EnglishAnd in this I really wanted it to resemble an early still-life painting, so I spent some time with the smells and items.
Dit wilde ik echt laten lijken op een klassiek geschilderd stilleven. ~~~ Dus ik heb wat tijd doorgebracht met de geuren en al die dingen.
EnglishLife is still cheap in the Middle East and we will continue to count the cost of the recent war for a very long time.
Een mensenleven is nog steeds niet veel waard in het Midden-Oosten en we zullen nog heel lang spreken over de gevolgen van de oorlog die onlangs geëindigd is.
EnglishI was once sneeringly introduced by a former NASA official, as the only person on the planet who still thought there was life on Mars.
Ik werd eens door een voormalige ambtenaar van NASA spottend geïntroduceerd als de enige persoon op de planeet die nog steeds dacht dat er leven was op Mars.
EnglishAlthough Turkey has started to meet the challenges on a legal basis, the real transposition of principles into everyday life still lies ahead.
Hoewel Turkije is begonnen de problemen met wettelijke middelen tegen te gaan, ligt de daadwerkelijke omzetting van beginselen in het dagelijks leven nog voor ons.
EnglishTransatlantic trade is still the thread of life as far as the global economy is concerned, and the importance of cooperation in this area must not be underrated.
De transatlantische handel is nog steeds de levensader van de mondiale economie en het belang van de samenwerking daarin mag niet worden onderschat.

Similar translations for "still life" in Dutch

still adverb
still noun
still adjective
Dutch
life noun
to bring to life verb
high life noun
full of life adverb
all my life
way of life noun