"stoppage" translation into Dutch

EN

"stoppage" in Dutch

EN

stoppage {noun}

volume_up

Context sentences for "stoppage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe regular stoppage of freight transport is now reaching crisis proportions.
Het regelmatige oponthoud dat het goederenvervoer ondervindt bereikt zo langzamerhand een kritiek stadium.
EnglishWhereas what we need - and here I am addressing the Council again - is in fact movement and not stoppage.
Wij hebben - ik richt mij nogmaals tot de Raad - geen stilstand maar beweging nodig.
EnglishThe company is also responsible for any social consequences that a partial stoppage of production may have.
Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor alle mogelijke sociale gevolgen die een gedeeltelijke stopzetting van de productie kan hebben.
EnglishWe all understand that slaughter and stoppage of animal movement is one of the best means of bringing the outbreak under control.
We begrijpen allemaal dat het slachten van vee en het stopzetten van veevervoer een van de beste manieren is om de ziekte onder controle te krijgen.
EnglishAnd also in terms of the unpleasant incidents that would ensue from a possible stoppage of the fleets working in Moroccan waters, with all the inherent tension and social costs.
En uiteraard ook vanwege de negatieve gevolgen die het niet uitvaren van de in de Marokkaanse wateren actieve vloten zou meebrengen, met alle spanningen en sociale kosten van dien.

Synonyms (English) for "stoppage":

stoppage