EN

stopping {noun}

volume_up
The majority that rejects stopping it becomes an accessory.
De meerderheid die stopzetting afwijst, maakt zich medeplichtig.
There are sound arguments for stopping using them immediately.
Er zijn goede argumenten om de onmiddellijk stopzetting van het gebruik van fosfaten te eisen.

Context sentences for "stopping" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishStopping trade advantages and aid is the ultimate option available to us.
Het stopzetten van handelsvoordelen en hulp is het laatste middel dat wij in huis hebben.
EnglishOur efforts should be channelled into stopping an unlawful war.
Onze inspanningen moeten gericht zijn op de beëindiging van deze illegale oorlog.
EnglishIn relation to this question the most important supplementary aspect here is: who is stopping us?
Het belangrijkste aspect met betrekking tot deze vraag is: wie houdt ons tegen?
EnglishThe fact is that there is no stopping either time or the applications already in the pipeline.
De huidige procedure neemt teveel tijd in beslag en is simpelweg onhoudbaar.
EnglishThis combination has proved to be the best way of stopping drug abuse.
Deze combinatie is de beste manier gebleken om de verslaving te stoppen.
EnglishYou are allowed to drive, no one is stopping you from doing so, and no measures are taken.
Je mag rijden, niemand zegt je dat het niet mag en er worden ook geen maatregelen genomen.
EnglishWhat is stopping us from doubling this 1 % of the European market?
Wat is er nu tegen om deze 1 procent van de Europese markt te verdubbelen?
EnglishDiscouraging tourism and stopping trade promotion is a starting-point here.
Het beginpunt is hier het ontmoedigen van het toerisme en het staken van de handelsbevordering.
EnglishMoral appeals are of no use in stopping the spread of the virus.
Moralistische oproepen helpen niet de uitbreiding van het virus te stoppen.
EnglishThis conference must be the first step towards stopping arms exports.
Deze conferentie moet de eerste stap zijn op weg naar een beëindiging van de wapenexporten.
EnglishIt is only by stopping the transmission that the world will be able to deal with it.
Alleen door de transmissie te stoppen kan de wereld dit aan.
EnglishThe only way to stop people from being addicts is by stopping them from using drugs.
De enige manier om mensen van hun verslaving af te helpen is ze dwingen geen drugs meer te gebruiken.
EnglishIn both cases, it is matter of stopping the repression and granting fundamental rights.
Wij moeten in beide gevallen een einde maken aan de repressie en de fundamentele rechten waarborgen.
EnglishI wonder what on earth this has to do with stopping suicide bombing?
Ik vraag me af wat dit in hemelsnaam te maken heeft met het doen ophouden van zelfmoordaanslagen.
EnglishWhy is he stopping the safari parks from vaccinating to prevent disease?
Waarom verbiedt hij dierentuinen om preventief in te enten?
EnglishFurthermore, provision must be made for an adequate number of stopping-off, approach and departure points.
Er moet bovendien voor een voldoende aantal haltes, op- en afritten worden gezorgd.
EnglishThere's nothing stopping you from going out there and getting the technology.
Niets houdt je tegen om de technologie te verkrijgen.
EnglishThis is about stopping people dropping dead at work.
Het gaat er hier dus om dat we moeten voorkomen dat mensen doodvallen op het werk.
EnglishIt is about stopping gangs making money out of immigrants.
Het gaat erom dat bendes niet langer munt kunnen slaan uit immigranten.
EnglishThe current conflict in Côte d'Ivoire is not a very good background for stopping this agreement.
Het huidige conflict in Ivoorkust is geen goede achtergrond om deze overeenkomst stop te zetten.

Synonyms (English) for "stopping":

stopping
English