"straightaway" translation into Dutch

EN

"straightaway" in Dutch

EN

straightaway {adverb}

volume_up
straightaway (also: right now)

Context sentences for "straightaway" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, we realised straightaway that these guidelines were a disaster.
We hebben echter meteen kunnen zien dat deze globale richtsnoeren een ramp waren.
EnglishThese measures - I should say straightaway - were very well thought out.
Deze maatregelen - dat kan ik meteen al zeggen - waren zeer goed uitgewerkt.
EnglishI shall give the floor to the President-in-Office of the Council, Mr Danielsson straightaway.
Ik geef direct het woord aan de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Danielsson.
EnglishWe should therefore start the debate straightaway in order to calm them.
Laten wij dus onmiddellijk dit debat beginnen en tot bedaren brengen.
EnglishI shall straightaway give the floor to our rapporteur, Mrs Novak.
Ik geef het woord direct aan onze rapporteur, mevrouw Novak.
EnglishAnd almost straightaway we actually run up against a couple of anomalies.
En al dadelijk komen we enkele anomalieën tegen.
EnglishThat is all, and we would ask you to make the change straightaway.
We verzoeken u deze wijziging meteen door te voeren.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, allow me to carry on straightaway from where Mrs Theato left off.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, laat ik meteen aanknopen bij de laatste woorden van mevrouw Theato.
EnglishCan I straightaway apologise for the fact that I will not be able to stay for the whole of this debate.
Ik wil mij allereerst verontschuldigen voor het feit dat ik niet gedurende het hele debat aanwezig zal kunnen zijn.
EnglishMr Solana would go to Cyprus straightaway.
De heer Solana zou onmiddellijk naar Cyprus afreizen.
EnglishMr Alavanos, I shall answer you straightaway.
Mijnheer Alavanos, ik geef u meteen een antwoord.
EnglishI am not sure whether you will be able to give me an answer to it straightaway or perhaps only in writing, after this question time.
Ik weet niet of u die meteen kunt beantwoorden, anders kunt u dat na dit vragenuur schriftelijk doen.
EnglishThere is a great deal in the report and we will not be able to do everything straightaway.
Ik zou mevrouw Theorin proficiat willen wensen, omdat zij op het Europese niveau een probleem heeft aangekaart dat wij zelden besproken hebben.
EnglishPlease be so good as to answer in writing if you are not able to give an answer straightaway.
Ik hoop dat u zo vriendelijk bent om mij een schriftelijk antwoord te doen toekomen indien u liever niet onmiddellijk op deze vraag antwoordt.
EnglishIf the budget were so poorly implemented in any Member State the government would fall straightaway.
Als in een van de lidstaten de begroting op dezelfde gebrekkige wijze uitgevoerd zou worden, zou dat zonder meer leiden tot de val van de regering.
EnglishI shall say straightaway that this was a relief to all of us and is the best news to come out of these election campaigns.
Ik zal u eerlijk zeggen dat dit voor ons allemaal een hele opluchting is en het beste nieuws dat uit deze verkiezingscampagnes is gekomen.
EnglishI would urge you, if you are able, to undertake to have the official referral together with the list of eleven candidates, forwarded to us straightaway.
Ik verzoek u te beloven dat u, als dat kan, ons meteen de officiële lijst van de elf kandidaten zult toezenden.
EnglishI believe that you should take account of the fact that a machine does not work, especially if the Member informs you straightaway.
Ik geloof dat u rekening moet houden met dit soort storingen - zeker als de betrokken afgevaardigde u daarvan direct op de hoogte stelt.
EnglishNot only do the Poles earmark considerably more funds, but their programmes will also start straightaway in Belarussian this autumn.
De Polen trekken namelijk niet alleen aanzienlijk meer geld uit, maar hun programma's zullen deze herfst direct in het Wit-Russisch starten.
EnglishIt is important to point out straightaway that trafficking in human beings and smuggling of human beings form an integral part of our economy today.
Het is belangrijk er meteen op te wijzen dat mensenhandel en mensensmokkel vandaag een geïntegreerd deel uitmaken van onze economie.

Synonyms (English) for "straightaway":

straightaway